Home DokumentyStatystyki Jasnogórska statystyka za rok 2017

Jasnogórska statystyka za rok 2017

Redakcja

1. Jasną Górę nawiedziło w 2017 roku około 4 mln. pielgrzymów.  

2. W 216 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 811 tys. 310 osób.

Najliczniejsze pielgrzymki
to: Rodzina „Radia Maryja”, Odnowa w Duchu Świętym, Rolnicy, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie Pracy, Motocykliści, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II, Leśnicy, Nauczyciele, Amazonki, Kolejarze, Energetycy, Legion Maryi, Małżeństwa i Rodziny, Górnicy, Akcja Katolicka, Służba Zdrowia, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Bankowcy, Wodociągowcy, Rzemiosło, Arcybractwo Straży Honorowej, Pszczelarze.

Po raz pierwszy przybyły: Pielgrzymka Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy oraz 1. Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

3. Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było:
a) parafialnych: 2 tys. 636 grup, a w nich 140 tys. 844 osoby;
b) młodzieży maturalnej: 433 grupy, a w nich 102 tys. 698 osób;
c) dzieci pierwszokomunijnych: 349 grup, a w nich 22 tys. 872 osoby;
d) dzieci i młodzieży: 763 grupy, w nich 20 tys. 63 osoby;
e) zawodowych, modlitewnych, stanowych: 2 tys. 129 grup, a w nich 74 tys. 808 osób;
f) osób chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych – 432 grupy, a w nich 19 tys. 316 osób;
g) pielgrzymek rowerowych – 144 grupy, a w nich 8 tys. 100 osób
h) pielgrzymek biegowych – 16 grup, a w nich 363 osoby
i) pielgrzymka konna – a w niej 38 ułanów
j) dwie pielgrzymki na rolkach – 206 osób.

4. Na Jasną Górę przyszły 263 piesze pielgrzymki, uczestniczyło w nich 123 tys. osób.

5. Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło 28 hierarchów z 18 państw świata, z: Białorusi, Węgier, Włoch, Niemiec, Boliwii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Kuby, Panamy, Islandii, Ukrainy, Peru, Rwandy, Rumunii, Słowenii, Burundi i Iranu. Sanktuarium odwiedzili m.in.: kard. Péter Erdő, Prymas Węgier; kard. Edoardo Menichelli, arcybiskup arch. Ancona-Osimo we Włoszech; kard. João Braz de Aviz, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego; kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie; kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary; abp Dionisio Guillermo García Ibáñez, Prymas Kuby, przewodniczący Episkopatu Kuby i metropolita archidiecezji Santiago de Cuba; abp Salvador Piñeiro García-Calderón, przewodniczący Konferencji Episkopatu Peru, arcybiskup metropolita Ayacucho w Peru; bp Marcelo Arturo González Amador, wiceprzewodniczący Episkopatu Kuby, biskup diecezji Santa Clara na Kubie; bp Milan Šašik, biskup eparchii mukaczewskiej Kościoła katolickiego na Ukrainie; bp Richard Spencer, biskup polowy armii Stanów Zjednoczonych i bp Franciszek Rabek, biskup polowy armii słowackiej.

6. Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 76 krajów świata.

Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 9 językach,
z posługi przewodników skorzystało 5.332 grupy zagraniczne w liczbie 139.257 osób.

W tym:
a/ Niemcy – 27.357 osób w 737 grupach
b/ Włochy – 13.461 osób w 606 grupach
c/ U.S.A. – 10.523 osób w 597 grupach
d/ Hiszpania – 8.168 osób w 359 grupach
e/ Francja – 6.259 osób w 240 grupach
f/ Austria – 2.664 osób w 94 grupach
g/ Portugalia – 2.557 osób w 77 grupach
h/ Japonia – 2.521 osób w 133 grupach
i/ Brazylia – 1.378 osób w 73 grupach
j/ Indonezja – 1374 osób w 58 grupach
j/ Wielka Brytania – 1.238 osób w 111 grupach

7. Przewodnicy oprowadzili również 1649 polskich grup zorganizowanych w liczbie 49.049 osób.

8. Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 68.359 razy.

10. Rozdzielono Komunii św. 2.832.000

11. Sakrament Małżeństwa zawarło – 38 par.

12. Ochrzczono – 68 dzieci.

13. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 32.755 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.

14. Różne grupy modlitewne odbyły 225 czuwań nocnych.

15. Odbyło się 16 kongresów i sympozjów naukowo-duszpasterskich.

16. Przeprowadzono 22 serii rekolekcji i dni skupienia dla różnych grup zorganizowanych.

17. Odbyło się 28 koncertów muzycznych i 2 Festiwale muzyki sakralnej.

18. Wystąpiło 110 chórów, orkiestr i zespołów muzycznych z Polski i z zagranicy.

19. W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1.450 wot dziękczynno-błagalnych.

20. W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 521.209 kartki z prośbami i podziękowaniami.

21. We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 1200 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie.

22. W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano około 3200 wpisów.

23. W Jasnogórskiej Księdze Trzeźwości Narodu złożono 105 zobowiązań życia w trzeźwości.

24. Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 160.500 listów, i ok. 6.200 e-mailów.

25. Odbyły się 85 projekcje filmów i przeźroczy o tematyce religijnej.

Filmy obejrzało 12.200 osób; (w Kaplicy św. Józefa i Kaplicy Różańcowej)

27. W Poradnictwie Rodzinnym 1786 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego.

28. W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1600 rozmów indywidualnych i grupowych.

29. Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 2490 osób.

30. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 150 animatorów. Duchową Adopcję podjęło około 70.000 osób.

31. Do Księgi Apelowej intencje wpisało około 60.000 osób.

32. Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia odwiedziło indywidualnie i w grupach ok 5 tys. osób; do Wspólnoty: ”Z Maryją ratuj człowieka” zapisano około 3000 osób.

33. Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze udzielił pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej około 20.000 osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod stałą opieką jest 650 rodzin.

34. W Jasnogórskich Punktach Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy około 12.000 osobom.

35. Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez radio „Jasna Góra”, miesięcznik „Jasna Góra”.

36. Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ Franciszkański Zakon Świeckich
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
h/ 6 Chórów Jasnogórskich
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
k/ Armia św. Michała Archanioła
l/ Bractwo Eucharystyczne
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza
o/ Nieformalne „Koło Rodziny Radia Maryja”

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2017:

Na Jasnej Górze trwał Jubileuszowy Rok 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieża Klemensa XI. Wydarzenie to miało to miejsce 8 września 1717 roku. Jubileuszowy Rok Koronacji obchodzony był na Jasnej Górze i w całym Kościele w Polsce, a także wśród Polonii na całym świecie.

Papież Franciszek ofiarował dla Jasnej Góry szczególny dar – przywilej odpustu zupełnego dla pielgrzymów jasnogórskich w Jubileuszowym Roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Sejm i Senat RP specjalnymi uchwałami ustanowiły rok 2017 rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, a Sejmik Województwa Śląskiego przyjął okolicznościową rezolucję z okazji Jubileuszu.

Główne obchody jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu odbyły się na Jasnej Górze z 26 sierpnia z udziałem Episkopatu Polski, władz państwowych – prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu, parlamentarzystów i ponad 100 tys. wiernych. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a kazanie wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski. W tym dniu papież Franciszek przesłał na Jasną Górę specjalne telewizyjne przesłanie z okazji 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość poprzedziła 9-dniowa nowenna jasnogórska, którą poprowadził bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

W dniu centralnych obchodów jubileuszu, 26 sierpnia wieczorem, odbyło się widowisko multimedialne „Jasna Góra – polska Kana” pod dyrekcją Marcina Pospieszalskiego i w reżyserii Bolesława Pawicy, z udziałem pół tysiąca artystów, transmitowane przez Telewizję Polską.

Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił także nowe korony na Cudowny Obraz Matki Bożej. Są one repliką diademów ofiarowanych przez papieża Klemensa XI trzysta lat temu. Korony zostały nałożone na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 28 lipca, w pierwszą rocznicę pielgrzymki papieża Franciszka na Jasną Górę. Korony wykonał Michele Affidato, mistrz złotnictwa z Crotone we Włoszech.

W Arsenale otwarta została jubileuszowa wystawa pt. „Regalia Matki Bożej Królowej Polski”, która przybliża tło i historię koronacji Cudownego Obrazu koronami papieskimi 300 lat temu. Okolicznościowe wystawy z okazji Jubileuszu zostały także zaprezentowane na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w budynku Senatu RP w Warszawie.

Jedną z inicjatyw Zakonu Paulinów dla uczczenia Matki Bożej w roku jubileuszu Koronacji Jej Cudownego Obrazu była inicjatywa „Żywa Korona Maryi” – wierni przesyłali na Jasną Górę swoje zdjęcie i konkretny dar duchowy. W ramach „Żywej Korony Maryi” powstały także: aplikacja „Diament w Koronie”, „Strefa świadectw” oraz „Selfie dla Maryi” – z ponad 14 tys. zdjęć przesłanych drogą elektroniczną powstała mozaika Matki Bożej na murach jasnogórskich.

Przez 9 miesięcy na Jasnej Górze odbywały się Jasnogórskie Wieczory Maryjne pod hasłem: „Moja Mama jest Królową”. Wieczory prowadziła red. Agnieszka Porzezińska, scenarzystka filmowa i dziennikarka. W 1 programie Telewizji Polskiej odbył się turniej wiedzy „Wielki Test o Jasnej Górze”.

Z racji Jubileuszu Kuria Generalna Zakonu Paulinów zorganizowała nocne czuwanie dla świeckich konfratrów Zakonu oraz przyjaciół wspierających dzieło Zakonu Paulinów.

Uczniowie z całej Polski wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie wiedzy o Jasnej Górze – „Jasnogórska Królowa Polski w 300-lecie koronacji Jej wizerunku”.

W Kaplicy Matki Bożej przez cały rok płonęła jubileuszowa świeca, a podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego odmawiana była modlitwa jubileuszowa.

Z okazji jubileuszu 300-lecia Poczta Polska przygotowała okolicznościowy znaczek pocztowy, a Narodowy Bank Polski – banknot kolekcjonerski.

Nakładem Wydawnictwa Paulinianum, z racji jubileuszu koronacji, ukazały się książki – „Papieska Korona Jasnogórskiej Pani. Historia Niezwykła”, „Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry” oraz jubileuszowy album „Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry”.

Pozostałe wydarzenia w 2017 roku:

– 9 lutego jubileusz 40-lecia kapłaństwa świętował na Jasnej Górze nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio;
– w dniach 28 kwietnia – 3 maja na Jasnej Górze trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Monstrancji Fatimskiej. Monstrancja to wotum narodu polskiego dla Matki Bożej Fatimskiej z racji 100-lecia objawień fatimskich. Dar został przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia;
– 2 maja abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański został włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów;
– 13 maja ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej, został przyjęty do grona konfratrów Zakonu Paulinów;
– 13 maja na jasnogórskim Szczycie trwało „Wielbienie z Maryją Królową”, organizowane w 100-lecie Objawień Fatimskich i 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Leopold Twardowski z muzykami Poznańskiego Wielbienia. Zwieńczeniem trwającego wiele godzin „Wielbienia z Maryją Królową”, był specjalny telemost modlitewny Jasnej Góry z papieżem Franciszkiem, sanktuarium w Fatimie i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie;
– 18 maja Klasztor na Jasnej Górze nawiązał bliską współpracę, tzw. „gemellaggio”, z sanktuarium Madonna di Capocolonna, znajdującym się na terenie diec. Crotone we Włoszech. Akt współpracy bliźniaczych sanktuariów: Capocolonna i Jasna Góra – został podpisany w Katedrze w Crotone. To właśnie włoska diecezja Crotone jest ofiarodawcą nowych koron na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej;
– 24 kwietnia o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w Pałacu Prezydenckim w Warszawie;
– 24 maja jubileusz 25-lecia istnienia obchodziła Straż Jasnogórska;
– 9 czerwca Jasna Góra została uhonorowana Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Gala tej nagrody odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę odebrał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry;
– 15 czerwca jubileusz 10-lecia powstania świętowało Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna;
– 7 lipca zmarł o. Bogumił Schab, wieloletni dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz moderator Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego;
– 22 lipca za 50 lat kapłaństwa dziękował na Jasnej Górze abp Juliusz Janusz, Nuncjusz Apostolski w Słowenii oraz delegat apostolski w Kosowie;
– 21 sierpnia, po gruntownym remoncie i renowacji, została poświęcona Kaplica Najśw. Sakramentu – Kaplica św. Piusa X, znajdująca się w jasnogórskim Wieczerniku. Kaplica ta służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu, udzielanego wiernym na Jasnej Górze;
– 2 września odbyła się 1. Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w roku jubileuszu 30 lat dzieła Duchowej Adopcji w Polsce;
– w dniach 19-23 października odbywał się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” – spotkania miały miejsce w Częstochowie, Łodzi oraz Warszawie;
– 22 października Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus” świętował jubileusz 25-lecia istnienia;
– 25 listopada Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski obchodził jubileusz 65-lecia powstania;
– od 6 maja do 9 grudnia w różnych miastach w Polsce, a także w Niemczech, trwał
IV Festiwal Musica Claromontana – Muzyka ze zbiorów jasnogórskich. Festiwal został zorganizowany w ramach obchodów: 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 200-rocznicy kasaty Klasztoru Paulinów w Tannheim w Niemczech oraz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna.

Ponadto w 2017 roku:

– Jasną Górę odwiedzili m.in.: prezydent Węgier János Áder wraz z małżonką; ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy; ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott; ambasador Brazylii w Polsce Alfredo Leoni, ambasador Republiki Bułgarii w Polsce Emil Savov Yalnazov;
– za 55 lat kapłaństwa dziękowali ojcowie paulini: o. Stanisław Turek, o. Janusz Zbudniewek, o. Jan Golonka, o. Władysław Przekop i o. Włodzimierz Kuliberda;
– złoty jubileusz 50-lat kapłaństwa obchodzili ojcowie paulini: o. Joachim Dembicki i o. Leon Chałupka;
– jubileusz 50-lecia życia zakonnego świętował br. Savio Standerski, brat kapliczny jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej;
– kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Wizerunku Nawiedzenia zakończyła peregrynację w diec. łowickiej; a 2 września rozpoczęła wędrówkę w diec. warszawsko-praskiej;
– w comiesięcznych czuwaniach nocnych archidiecezji częstochowskiej wzięło udział ok. 16 tys. osób;
– ukazał się mini-album, dokumentujący wizytę Ojca Świętego Franciszka na Jasnej Górze pt. „Otrzymałem dar spojrzenia Matki… Pielgrzymka Ojca św. Franciszka na Jasną Górę 28 lipca 2016 r.”. Album wydany został przez wydawnictwo „Paulinianum”;
– nakładem wydawnictwa Paulinianum ukazała się książka Moniki Rogozińskiej „Polowanie na Matkę” – historia peregrynacji Obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej;
– ukazały się dwie nowe płyty z serii Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana – numer 61 oraz 64. Płyta z tej serii z numerem 58 uzyskała nominację do nagrody muzycznej FRYDERYK 2017 w kategorii: Album Roku – Muzyka Dawna;
– na Jasnej Górze trwają szeroko zakrojone prace remontowo-konserwatorskie. Zakres tych działań obejmuje m.in. część Kaplicy Cudownego Obrazu, Salę Papieską i jasnogórskie Wały. Większość środków pochodzi z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Trwa również remont elewacji wieży jasnogórskiej.

o. Ignacy Rękawek, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego
o. Stanisław Tomoń, Biuro Prasowe Jasnej Góry

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda