Jestem harcerzem – czuwam przy Maryi!

Jubileuszowa 30. Pielgrzymka Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zrzeszyła na Jasnej Górze kilkaset harcerzy i harcerek. Przybyli, by przed obliczem Jasnogórskiej Hetmanki i Królowej Polski złożyć raport z realizacji miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka, a jednocześnie, by dokonać rachunku sumienia z wierności Prawu i Przyrzeczeniu harcerskiemu. Harcerze modlą się na Jasnej Górze w dniach 7-9 września.

„Dla nas Jasna Góra ma szczególne znaczenie z trzech historycznych punktów widzenia – mówi Jan Pastwa, harcmistrz z Gdyni – Tutaj, 30 lat temu, w ’82 roku w Stanie Wojennym została umieszczona tablica z dziesięcioma punktami prawa harcerskiego i z przyrzeczeniem harcerskim, czyli takim, jakie ono było od początku harcerstwa: ‘Służyć Bogu i Polsce’. To wtedy było kwestionowane, wręcz zakazane. Tegoroczna pielgrzymka ma akcent przypomnienia, że to już 30 lat minęło, i jesteśmy w zupełnie innym świecie. Po drugie, rok późnej, w ’83 roku obozowaliśmy podczas tzw. ‘białej służby’, to było podczas pielgrzymki Ojca Świętego. I pierwszy raz wtedy harcerstwo pokazało się tam, gdzie powinno być, czyli po stronie społecznej, po stronie wierzących. To też było wówczas zakazane, do tego stopnia, że ten obóz był otoczony przez zomo-wców z psami. A po trzecie, w ’83 roku, a potem w ’91, Ojciec Święty powiedział, że Czuwać, to znaczy coś więcej, niż tylko zawołanie harcerskie, to jest zawołanie maryjne”.

„Harcerstwo się zmieniło, ale myślę, że te nasze główne postawy, nasze ideały są takie same – stwierdza harcmistrzyni Agnieszka Gałka – Najważniejsze jest to, co mamy wewnątrz i czy jesteśmy przekonani do tego, czym chcemy żyć i jak chcemy postępować. Czasami jest nas więcej, czasami jest nas mniej, ale najważniejsze jest to, żeby wierzyć w to, kim się jest i kim chce się być. Na pewno jest trochę ciężej w dzisiejszym świece przebić się z naszymi wartościami i postawami, może dla niektórych nie jesteśmy konkurencyjni, bo dzisiejsza oferta dla młodzieży jest bardzo duża, ale myślę że wybór zależy od tego, jak kto został jak wychowany i jak ukształtowany”.

Monika Kałus jest ekonomistką, w harcerstwie pełni funkcję skarbnika Związku: „Na co dzień ludzie kontaktują się ze sobą prze telefon, przez Internet, często zawierają nowe znajomości przez Gadu Gadu czy Facebook, a tutaj mamy na co dzień kontakt z drugim człowiekiem, możemy dać z siebie coś dla innych, możemy porozmawiać z kimś twarzą w twarz, komuś pomóc, może w czymś doradzić. Czujemy się potrzebni dla innych, dla otoczenia, dla rodziny i bliźnich” – stwierdza Monika.

Jubileuszowa Pielgrzymka Harcerzy ZHR ma bogaty program: rozpoczęła się w piątek, 7 września wieczorną Drogą Krzyżową oraz Apelem Jasnogórskim. Sobotni dzień poświęcony jest spotkaniom zorganizowanym dla instruktorów i wędrowników. W programie znalazło się spotkanie z ks. Piotrem Morcińcem, bioetykiem przy Konferencji Episkopatu Polski, spotkanie o historii i idei Naszego pielgrzymowania „30 lat pielgrzymowania” oraz Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dla harcerzy i harcerek programie znalazła się modlitwa różańcowa, gry oraz koncert. Uczestnicy pielgrzymki modlić się będą również podczas Apelu jasnogórskiego, a po nim pozostaną w Kaplicy Matki Bożej na nocnym czuwaniu. Jutro wezmą udział we Mszy św. odprawiona pod jasnogórskim Szczytem o godz. 11.00, wraz z uczestnikami 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kombatantów. Obecny jest ks. Kazimierz Chudzicki, kapelan naczelny ZHR.

W Polsce do ZHR-u należy ok. 15 tys. dziewcząt i chłopców.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ es, dr 
2012-09-08, sobota, godz. 12.00 

Zobacz również: 
– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

*

Drodzy Druhny i Druhowie!

W dniach 7–9 września 2012 roku na Jasnej Górze, już po raz trzydziesty, staną przed obliczem Jasnogórskiej Hetmanki i Królowej Polski harcerki i harcerze, by złożyć Jej raport z realizacji miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka, a jednocześnie, by dokonać rachunku sumienia z wierności Prawu i Przyrzeczeniu harcerskiemu.

Przed trzydziestu laty z Jasnej Góry rozszedł się do wszystkich środowisk harcerskich ostatni apel KIHAM-u, w którym zostały zawarte m.in. i te słowa:

– Bądźcie wierni nakazom Prawa Harcerskiego. Przywróćcie tekst Prawa, które zostało sprawdzone w życiu przez wiele pokoleń harcerek i harcerzy, okupione krwią dziewcząt i chłopców z Szarych Szeregów, a które Harcerstwu odebrano;

– Pamiętajcie zawsze o harcerskim braterstwie,twórzcie więzy przyjaźni i harcerskiej współpracy, wcielajcie na każdym kroku hasło, iż harcerz za brata uważa każdego innego harcerza. Pamiętajcie, że w jedności siła, że nie wolno dać się ponownie poróżnić i odgrodzić sztucznymi granicami hufców i chorągwi;

– Bez względu na okoliczności pozostańcie na zawsze Harcerkami i Harcerzami.

Przesłanie to po trzydziestu latach jest wciąż aktualne. Dzisiaj jednak nie musimy walczyć o ich zapis, ale o ich realizację w naszej codziennej służbie. A do tego potrzeba mocnego ducha, szczerej i silnej woli, oraz wspólnoty braterskiej. To jest nasza siła! Gdzie jej nabrać? Na Jasnej Górze, w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. U Matki!

Zapraszam, każdą i każdego z Was na Jasną Górę, by po raz kolejny, poprzez modlitwę i refleksję nabrać sił duchowych, dzięki którym damy świadectwo wierności harcerskim ideałom.

Na czas duchowego przygotowania
do XXX Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę
ogarniam Was wszystkich modlitwą
i kapelańskim błogosławieństwem
KAPELAN NACZELNY ZHR
ks. Kazimierz Chudzicki

*

CZUWAMY! – XXX LAT PIELGRZYMOWANIA

Czuwaj!
„Jestem, pamiętam, czuwam.” Już od XXX lat rozbrzmiewają te słowa na harcerskich pielgrzymkach w trakcie Apelu Jasnogórskiego.
„Jestem” – harcerzem, harcerką każdego dnia kiedy wstaję idę do szkoły, pracy.
„Pamiętam” – aby każdego dnia kierować się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
„Czuwam” – to słowo ma przyświecać tegorocznej pielgrzymce. Czy jeszcze potrafię czuwać? Oczekiwać?
Zapraszam cię do wspólnego czuwania od 7 do 9 września 2012.

Ks. phm. Krzysztof Bytomski HR
Komendant Pielgrzymki

Za: www.jasnagora.com