Licheń: pielgrzymka honorowych dawców krwi

Honorowi Dawcy Krwi z całego kraju przyjechali w sobotę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym z doroczną pielgrzymką. Kulminacyjnym punktem zorganizowanego po raz 9. spotkania była Msza św. w licheńskiej świątyni, pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi, ks. płk. Zenona Surmy.

Podkreślił on, że tegoroczne pielgrzymowanie ma charakter przede wszystkim dziękczynny. „Przyjechaliśmy, aby podziękować Matce Bożej Licheńskiej, która opiekuje się chorymi i cierpiącymi, że nas uzdalnia do tego, że możemy być Jej pomocnikami. Wiadomo, że honorowy dawca krwi, ofiarując cząstkę krwi, niejako jest pomocnikiem Matki Najświętszej, która pochyla się nad każdym cierpiącym człowiekiem” – mówił duszpasterz krwiodawców.

Słowo Boże do wiernych, którzy licznie dzisiejszego dnia uczestniczyli we Mszy św. wygłosił ks. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary w Turku, który jest jednocześnie kapelanem Honorowych Dawców Krwi diecezji włocławskiej i Województwa Wielkopolskiego.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyli krwiodawcy m.in. z: Konina, Turku, Kutna, Gorlic, Warszawy, Pruszkowa, Polkowic, Ostrowa Wielkopolskiego, Sieroszewic, Skalmierzyc, Koła czy Oświęcimia. W uroczystościach wzięło także udział 9 pocztów sztandarowych reprezentujących poszczególne kluby.

Na zakończenie Mszy św. ks. płk Zenon Surma, który zaapelował do zgromadzonych wiernych o popieranie inicjatywy honorowego krwiodawstwa i włączanie się w to dzieło b

ezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz tworzenie nowych klubów HDK. Pielgrzymkę zakończyła tradycyjnie Droga Krzyżowa alejkami licheńskiego sanktuarium.

Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet.

Honorowy dawca krwi ma prawo m. in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

KAI/psd

Za: www.deon.pl