Jezuici: Jak zorganizować i poprowadzić imprezę

Kolejny podwójny numer kwartalnika „Być dla innych” adresujemy do wychowawców, animatorów, rodziców, wolontariuszy i wszystkich, którzy szukają pomysłów na różnego rodzaju imprezy, a zarazem interesują się bogactwem naszej polskiej tradycji związanej z zabawą.

Zabawa integruje i uczy, jest świętowaniem ważnych momentów naszego życia, szczególną celebracją wspomnień, oddawaniem hołdu radosnym chwilom i czasem aktywnego wypoczynku. Pośród prezentowanych artykułów czytelnik znajdzie teksty, które zaskoczą różnorodnością rodzimych zwyczajów, pięknych i wzniosłych, świętych i pogańskich.

Mam nadzieję, że pomysły naszych autorów zachęcą do kreatywnego świętowania i ułatwią organizowanie nie tylko szkolnych dyskotek i wesel, ale również urodzin naszych dzieci, prywatek, festynów, jarmarków, imprez z okazji Chrztu dziecka i jego Pierwszej Komunii.

Ocalenie od zapomnienia znanych przed laty tradycyjnych tańców, gier i zabaw jest przejawem umiłowania kultury i patriotyzmu, a wychowanie do wspólnego, twórczego świętowania powinno być moim zdaniem częścią szkolnej edukacji.

Zachęcam do lektury i dyskusji oraz zapraszam na kursy dla animatorów zabaw, które realizujemy na terenie całego kraju. O ich aktualnych terminach informujemy na stronie www.arrupe.org

Najnowszy numer kwartalnika można nabyć na stronie wydawnictwa Rhetos

Wojciech Żmudziński SJ