Jezuici: Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ

Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie Anna Lebet-Minakowska i duszpasterz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ks. dr Manfred Deselaers, zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała.

Jest ona przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czwartek 1 marca w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, Annę Lebet-Minakowską, autorkę serii wykładów pt. ,,Judaizm: poznać znaczy zrozumieć”, wyróżniono za twórczość intelektualną i popularyzatorską ,,pozwalającą zrozumieć tradycję żydowską i chrześcijańską oraz ich wzajemne oddziaływanie”.

Natomiast ks. dr. Manfreda Deselaersa, katolickiego księdza z niemieckiej diecezji Akwizgran, duszpasterza w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, doceniono za inicjatywy społeczne ,,promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i pracę na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz”.

Więcej na: www.deon.pl