O. Gabriel Witaszek CSsR profesorem zwyczajnym Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie

Dnia 3 lutego 2012 roku o. prof. Gabriel Witaszek CSsR został mianowany przez Kardynała Agostino Valliniego, Wikariusza Ojca Świętego Benedykta XVI dla Diecezji Rzymskiej i Wielkiego Kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, profesorem zwyczajnym Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie.

O. prof. Gabriel Witaszek jest wykładowcą teologii moralnej Starego Testamentu, jak również redaktorem naczelnym pisma naukowego „Studia Moralia”, wydawanego przez Akademię Alfonsjańską, autorem licznych książek, artykułów i recenzji w różnych językach.

Za: www.redemptor.pl