Jezuita laureatem konkursu PAN na najlepszy doktorat

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie 2020”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2018 i 2019. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Student ostatniego roku teologii Collegium Bobolanum, Mateusz Kowalcze SJ, został laureatem tegorocznej edycji konkursu, w kategorii za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.

Jego praca doktorska nosiła tytuł: „Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych” i przedstawiała nowe procedury związane z chemometrią, metrologią i wykonywaniem pomiarów analitycznych. Praca ta powstała w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a jej promotorem była dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH.

Informacja o konkursie i laureatach zamieszczona jest na stronie internetowej Komitetu.

Mateuszowi Kowalcze SJ gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na większą chwałę Bożą!

Za: www.jezuici.pl