Home Wiadomości Jubileusz 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach

Jubileusz 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach

Redakcja

W sobotę 3 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach rozpoczęły się obchody „Jubileuszu 250-lecia Koronacji Obrazu Świętej Rodziny”.

W tamtych czasach na terenie Rzeczypospolitej była to 20 koronacja koronami papieskimi, ale pierwsza na ziemi mazowieckiej. Uroczystości rozpoczęły się od programu muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach. Inauguracją tego niezwykłego wydarzenia była Msza św. celebrowana przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Archidiecezji Warszawskiej. Po procesji z cudownym Obrazem Świętej Rodziny, miały miejsce wystąpienia gości, wśród nich był minister Maciej Małecki, który przekazał, symboliczny dar od premier Beaty Szydło i list od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W niedzielę 4 czerwca. w Święto Zesłania Ducha Świętego mszę św. celebrował ks. Biskup Andrzej Dziuba. Uroczystości jubileuszowe, będą trwały przez cały tydzień i zakończą się w niedzielę 11 czerwca.

Do wielkiego wydarzenia, jakim jest Jubileusz 250-lecia Koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach przygotowano się od wielu miesięcy. Proboszcz parafii, kustosz Sanktuarium w Miedniewicach, o. Krzysztof Oniszczuk przy każdej okazji podkreślał, jak ważne i podniosłe będzie to wydarzenie dla kościoła, wiary i parafii. Wiele wysiłku włożono w to, aby czas jubileuszu był godnie wypełniony i zaakcentowany.

Pięknym akcentem początkującym uroczystości był koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Miedniewicach. Wielotygodniowa praca z wyjątkowymi dziećmi, sprawiła, że to był występ na bardzo wysokim poziomie. Te anielskie głosy oczarowały uczestników uroczystości i pielgrzymów. Została także zaprezentowana historia miedniewickiego Sanktuarium, a o. Krzysztof Oniszczuk przedstawił program obchodów jubileuszowych, które będą trwały do niedzieli 11 czerwca. Minister prowincjalny o. Wiesław Pyzio powitał gości i wszystkich zebranych.

Wielki znak wiary na ziemi

Mszę św. – dającą początek „Jubileuszowi 250-lecia Koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach” celebrował ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Archidiecezji Warszawskiej. W imieniu zebranych i mieszkańców gminy Metropolitę powitał Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski. – …Jesteśmy szczęśliwi, jako mieszkańcy tej ziemi, że Matka Boża wybrała to miejsce, jako symbol dla Świętej Rodziny, miejsce modlitwy dla mazowieckich i polskich rodzin. Za to, że w Miedniewicach mamy Częstochowę Mazowsza… – mówił wójt F. G. Miastowski. Wśród wielu gości uczestniczących w tym podniosłym wydarzeniu byli: minister Maciej Małecki, starosta Wojciech Szustakiewicz, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Grodziska Maz. – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, wójt Bolimowa Stanisław Linart i przewodniczący samorządu w Wiskitkach Andrzej Lemański z radnymi.

– Przed 250 laty koronacja odbyła się z udziałem wielkich ludzi tamtych czasów i ówczesnego kościoła, był tutaj obecny biskup Ignacy Krasicki. Tutaj ciągle dotykamy wielkiej historii, w tym miejscu uroczym i małym. Ten Obraz Świętej Rodziny słynie cudami, które tutaj się działy, ale też tradycją modlitwy, która przy nim wciąż trwa. Do tego bożego miejsca przez minione wieki przybywali nasi przodkowie, aby pokłonić się i modlić przed obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu… Dziś dziękujemy za dar tego szczególnego miejsca, które od tylu wieków jest znakiem na ziemi, jest miejscem, w którym Bóg posługuje się wieloma znakami, których doświadczają i czują ludzie… Wiara, to piękne słowo, bez którego trudno jest budować życie… – mówił Kardynał Kazimierz Nycz, który w swojej homilii wielokrotnie nawiązywał do wielowiekowej historii miedniewickiego sanktuarium. Do miejsca, które było celem pielgrzymek setek tysięcy ludzi, ale także wielkich tego świata – polskich królów, książąt, biskupów i nuncjuszy papieskich. – … Ten obraz prowadzi nas prosto do Nazaretu, do domu Świętej Rodziny, do Jezusa, Maryi i Józefa… – usłyszały słowa metropolity, setki osób zebranych na dziedzińcu Sanktuarium w Miedniewicach.

Na zakończenie ceremonii religijnej odbyła się procesja z Obrazem Świętej Rodziny, a zebrani mieli możliwość być blisko tego szczególnego obrazu, do którego wierni modlą się od ponad trzech wieków.

Pod opieką Matki Boskiej Miedniewickiej

Po mszy św. i procesji – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach podziękował osobom, które wykazały się pomocą w przygotowaniach uroczystości jubileuszowych. Były także wystąpienia gości, które rozpoczął wójt Franciszek Grzegorz Miastowski. – Uroczystości 250-lecia koronacji obrazu Świętej Rodziny mają dla nas ogromne znaczenie. Historia tego obrazu pokazuje, że matka Boska przychodzi do każdego z nas. Od stuleci mieszkańcy naszej gminy, ale i tysiące pielgrzymów otrzymało mnóstwo łask za pośrednictwem obrazu Świętej Rodziny… To tutaj prawie 25 lat temu 31 maja 1998 roku w Dzień Zesłania Ducha Świętego oddaliśmy mieszkańców gminy Wiskitki pod opiekę Matki Boskiej Miedniewickiej. Był to akt symboliczny, gdyż tak naprawdę Matka Boska sama wybrała to miejsce. Aktem tym daliśmy wiarę w obfitość łask i uczuć, jakimi otacza nas Pani Mazowsza. Mamy to szczęście, że w Miedniewicach znajduje się sanktuarium – miejsce kultu religijnego. Matko Boska Miedniewicka, dziękuję ci za ten dar…  – mówił wójt gminy.

W imieniu premiera i prezesa PiS Minister Maciej Małecki przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od premier Beaty Szydło  i odczytał treść jej listu: „…Rozpoczęcie obchodów 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny ma niezwykłe znaczenie dla wiernych Ziemi Mazowieckiej. Duchowo łączę się z uczestnikami uroczystości. Od 250. lat słynący łaskami obraz, niesie z sobą symbolikę rodziny, jako miejsca rozwoju duchowego i wzajemnej służby. Dla pielgrzymów przybywających do tutejszego Sanktuarium, zawierzających swoje troski i cierpienia Miedniewickiej Pani, Święta Rodzina wzór chrześcijańskich rodzin, stanowi oparcie w życiowych trudnościach… Rodzina znajduje się wśród największych wartości stanowiących fundament polskiej tradycji i kultury. Przekazuję wyrazy wdzięczności wszystkim podtrzymującym kult Świętej Rodziny w Miedniewicach…” Minister Małecki, przekazał dar od premier na ręce kustosza miedniewickiego sanktuarium o. Krzysztofa Oniszczuka. – Piękny dar, kielich z rękami złożonymi w ofierze Panu Bogu – poinformował zebranych duchowny. Został także odczytany list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przekazał pozdrowienia dla ojców Franciszkanów i zebranych podczas  Jubileuszu 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny. „… Nie sposób wyobrazić sobie tej ziemi bez miedniewickiego sanktuarium, bez bijącej zeń światłości promieniującej od prawie 350 lat. Minister zwracając się do zebranych m.in. powiedział -… Nie ma Polski, jak i Europy bez chrześcijaństwa. Dziękuję o. kustoszowi i o. prowincjałowi za to, z Sanktuarium w Miedniewicach płynie mocny głos, przypominający o tym, jak powinna wyglądać rodzina. Tutaj zawsze można liczyć na wsparcie i modlitwę. Bardzo tego potrzebujemy…”

Krzysztof Oniszczuk wręczył gościom symboliczne, jubileuszową pamiątki – wizerunki Świętej Rodziny.

Ten dzień zakończył się koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.

Niedziela, kolejny dzień obchodów jubileuszowych to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a msza św. była celebrowana przez ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę. Ceremonię podobnie, jak w sobotę zakończyła procesja z Obrazem Świętej Rodziny.

Uroczystości jubileuszowe potrwają do niedzieli 11 czerwca.

Sułek


Tradycja ludowa podaje, że w roku 1674 pobożny gospodarz dworski – Jakub Trojańczyk – kupił drzeworyt Świętej Rodziny na odpuście w Studziannie koło Tomaszowa Mazowieckiego. Gospodarz umieścił obraz na słupie swojej stodoły w Miedniewicach, aby móc się modlić do niego podczas przerw w pracy. W niedługim czasie, już na początku roku 1674 rozpoczęły się objawienia w stodole ubogiego gospodarza. Nad budynkiem pojawiła się jasność, która gromadziła okoliczna ludność gorliwie modląca się, polecając się opiece Matki Bożej Świetorodzinnej. Wielu pielgrzymów dostąpiło łask uzdrowienia nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na duszy i stąd odchodzili uzdrowieni i pocieszeni. Sława obrazu szybko się rozchodziła, przybywali pielgrzymi a stodoła została zamieniona na dom modlitewny. Na prośbę Mikołaj Wiktoryna Grudzińskiego – starosty guzowskiego, golubskiego i grzybowskiego, biskup poznański Stefana Wierzbowskiego dla zbadania okoliczności zjawisk i prawdziwości cudów w Miedniewicach. W roku 1676 Wiktor Grudziński otrzymał zezwolenie na wybudowanie w miejscu stodoły małej drewnianej kaplicy, a pięć lat później pobudowano drewniany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W roku 1686 do opieki nad powstającym sanktuarium sprowadzono ojców Reformatorów. W roku 1692 rozpoczęto budowę murowanego klasztoru, który istnieje do dziś.

W roku1764 roku Stolica Apostolska uznała obraz Świętej Rodziny z Miedniewic za cudowny, ze względu na liczne uzdrowienia, a dnia 7 VI 1767 roku podczas uroczystości Zielonych Światek – Ignacy Krasicki, biskup warmiński dokonał uroczystej koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Miedniewickiej. Z tej okazji odbyła się wielka dwudniowa uroczystość dla mieszkańców i pielgrzymów, z udziałem biskupów Jędrzeja Zauskiego i Ignacego Krasickiego. Od tej pory wioska stała się ośrodkiem życia religijnego na Mazowszu i celem licznych pielgrzymek, ale też i byli obecni królowie.

Prymas Polski ks. Kardynał Stefan Wyszyński przekazał Sanktuarium, wraz z parafią o. Franciszkanom.

Za: Redakcja

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda