Home WiadomościZ kraju Kalwaria Pacławska: druga część kapituły krakowskiej prowincji OO. Franciszkanów

Kalwaria Pacławska: druga część kapituły krakowskiej prowincji OO. Franciszkanów

Redakcja

franciszkanie.plW poniedziałek 2 maja w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla rozpoczęła się II część Kapituły prowincjalnej zwyczajnej krakowskich franciszkanów. Delegaci m.in. wybiorą przełożonych klasztorów i domów formacyjnych oraz opracują Czteroletni Plan Prowincji. W trakcie przewidziana jest również „kapituła namiotów”.

Sześciodniowe spotkanie zakonnicy rozpoczęli mszą św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. W kościele i sali obrad przyzywali asystencji Ducha Świętego. „Pomagaj nam podczas, tej kapituły zajmować się sprawami, które dotyczą spraw Bożych, abyśmy uczynili ją czasem prawdziwej rewizji naszego życia, szczerego poszukiwania Twojej woli oraz doświadczenia autentycznego braterstwa” – wspólnie prosili.

W okolicznościowej homilii asystent generalny Konferencji Europy Wschodniej o. Jacek Ciupiński zachęcał zgromadzonych, aby przez całą drugą część kapituły starali się ze wszystkich ludzkich sił poszukiwać dobrych rozwiązań, dokonywać dobrych decyzji, tworzyć dobre plany, ale przede wszystkim, aby pamiętali o tym, że we wszystkim tym najpierw mają szukać woli Boga i pragnąć ją realizować w najbliższych latach.

W czasie uroczystych Nieszporów ojciec duchowny Andrzej Prugar również prosił braci o miłość wzajemną, szczere i czyste sumienie podczas głosowań i rozmów i aby wszystko przełożyli na konkretne czyny i święte działanie.

Prowincjał o. Marian Gołąb, otwierając obrady, podzielił się swoimi spostrzeżeniami ze spotkań z braćmi w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech, które odbył między obydwoma częściami kapituły. Zaznaczył, że będą one miały przełożenie m.in. na Plan Czteroletni Prowincji, uchwały oraz obsady personalne klasztorów.

Docenił ogromną gościnność w klasztorach i kulturę rozmów. Zauważył wielkie zaangażowanie wielu braci w posługę spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego, m.in. grupy misyjnej, udzielającej się na terenie diecezji świdnickiej oraz innych braci w innych regionach kraju.

Przełożony prowincji z nadzieją patrzy na przebudzenie, „wiosnę” w duszpasterstwie, które dostrzegł w wielu placówkach w Polsce i za granicą. Nie ukrywał jednak, że największą radość, jakiej doświadczył podczas tej podróży po europejskiej części prowincji, to było wyznanie kilku braci, że się nawrócili, że doświadczyli spotkania z Panem Bogiem i rozpoczęli życie na nowo.

„Nasza prowincja ma ogromy potencjał ludzki. Jest to dla nas wyzwanie, jak z tego potencjału skorzystać, jak skorzystać z tych charyzmatów, które poszczególni bracia posiadają” – mówił prowincjał.

Na zakończenie dnia bracia delegaci adorowali Najświętszy Sakrament i uczcili Matkę Bożą Litanią loretańską i maryjnym apelem.

W drugim dniu Kapituły prowincjalnej zwyczajnej delegaci pracowali w pięciu grupach roboczych nad Czteroletnim Planem Prowincji i uchwałami.

Zgodnie z Dyrektorium dla celebrowania kapituły plan ów ma nakreślić linie wytyczne dla życia prowincji w rozpoczętym czteroleciu. Powinien on skupić uwagę całej prowincji na priorytetach-zadaniach, które  zaowocują lepszą jakością zakonnego życia franciszkańskiego.

Omawiane tematy dotyczyły życia duchowego i modlitwy, braterstwa, rozwoju osobistego braci w kontekście potrzeb wspólnoty oraz wspólnotowego charakteru posłannictwa zakonników.

Grupom przewodniczyli definitorzy: o. Piotr Stanisławczyk, o. Paweł Dybka, o. Kazimierz Malinowski, o. Roman Banasik i o. Zbigniew Kubit. Na koniec sekretarze grup: o. Dariusz Sowa, br. Marcin Guzik, o. Marcin Drąg, o. Marian Michasiów i o. Mariusz Orczykowski zdali wszystkim uczestnikom kapituły sprawę z owoców dotychczasowej pracy.

Po południu w sali plenarnej zostały przedstawione pierwsze projekty uchwał, nad którymi później bracia pracowali w grupach roboczych.

Drugi dzień kapituły przypadł w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlatego bracia celebrowali Eucharystię przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mszy przewodniczył wikariusz prowincji o.  Mariusz Kozioł, a najbliższymi jego koncelebransami byli kustosze dwóch innych franciszkańskich sanktuariów maryjnych: o. Marek Augustyn z Wrocławia i o. Bogdan Kocańda z Rychwałdu k. Żywca.

W homilii o. M. Kozioł, nawiązując do Ewangelii dnia, mówił, że Matka Boża, która wiernie trwała pod krzyżem, uczy nas cierpliwości, wytrwałości w chwilach próby, cierpienia, zmaganiach dnia codziennego.

Kaznodzieja przywołał aktualne przykłady miłości Boga do końca ze środowiska franciszkańskiego: św. Maksymiliana Marii Kolbego, błogosławionych męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka oraz wyznawcę, Sługę Bożego o. Wenantego Katarzyńca, „który był wytrwały w miłości codziennej do Boga i drugiego człowieka”.

„Niech ci nasi bracia będą dla nas przewodnikami na drogach wiary, a Maryja, Ta, której zawierzamy tu w Kalwarii nasze sprawy niech będzie naszą hetmanką, niech będzie tą, która prowadzi nas we wszystkich walkach, zmaganiach czy próbach” – zakończył wikariusz prowincji.

Jan Maria Szewek

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda