Home WiadomościZ kraju Kapituła dokonała wyboru prowincjała

Kapituła dokonała wyboru prowincjała

Redakcja

pijarzy.pl

45-letni o Józef Matras został ponownie wybrany Przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W pijarskim domu zakonnym w Hebdowie k. Krakowa od 7 do 11 kwietnia obraduje Kapituła Prowincjalna.

Bierze w niej udział 34 zakonników z całej Prowincji, w tym także przedstawiciele pijarskich wspólnot na Białorusi, w Czechach i Austrii.

Obrady Kapituły rozpoczęły się dniem skupienia, który poprowadził Asystent Generalny, o. Mateusz Pindelski. W czasie skupienia również zaproszone osoby świeckie dawały świadectwo tego, jak ich wiara formowała się i wzrastała w środowisku pijarskim.

Zgodnie z Pijarskimi Regułami Kapituła składa się z trzech części: oceny minionego czterolecia, wyboru nowych władz Prowincji oraz planowania najważniejszych zadań na przyszłość.

Obecna Kapituła obraduje pod hasłem „Uczniowie i świadkowie”. Nawiązuje ono do przeżywanego wraz z całym Kościołem Roku Życia Konsekrowanego oraz zakonnej i pijarskiej tożsamości: to Pan powołuje, czyni swymi uczniami i posyła, by dawać o Nim świadectwo – w przypadku pijarów: szczególnie wobec dzieci i młodzieży, zgodnie z charyzmatem Zakonu i składanym przez nich czwartym ślubem troski o wychowanie dzieci i młodzieży. Przedstawiciele laikatu pijarskiego pojawią się także w czasie obrad kapitulnych, kierując swe przesłanie do zgromadzonych zakonników oraz włączając się w prace komisji ds. świeckich. W bieżącym roku Zakon przeżywać będzie także Kapitułę Generalną, która odbędzie się w lipcu br. na Węgrzech.

Zakon Pijarów jest obecny w Polsce od 1642 r. Znany jest m.in. z prowadzonych szkół oraz innych dzieł o charakterze kulturalno-oświatowym m.in. z działalności Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie czy dzieła Parafiady, wychowującej co roku tysiące młodych ludzi, bazując na greckiej triadzie: religia (świątynia), sport (stadion) i kultura (teatr).

O. Józef Matras od Matki Bożej Dobrych Nauk, wybrany ponownie na urząd prowincjała na kolejne czterolecie, pochodzi z Laskowej (diecezja tarnowska). Pierwsze śluby zakonne złożył w nowicjacie pijarskim w Łowiczu 25 lat temu, w 1990 r. a profesję uroczystą 20 lat temu, 25 marca 1995 r.

Po studiach filozoficzno-teologicznych na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w dniu 18 maja 1996 roku z rąk bp. Albina Małysiaka przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze dwa lata pracował jako katecheta i duszpasterz przy parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach. Następnie przez rok posługiwał przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie. Przez kolejne 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie będąc równocześnie sekretarzem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, a następnie przez 2 lata funkcję magistra Międzynarodowego Pijarskiego Studentatu ,,Calasanctianum” na Monte Mario w Rzymie. Tę posługę przerwał wybór przed czterema laty na Przełożonego Wyższego pijarów w Polsce.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda