Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym

Ponad 40 członków polskiej prowincji Zakonu Posługujących Chorym, także tych pracujących poza granicami kraju, zebrało się w Tarnowskich Górach na kapitule prowincjalnej, która trwała od 30 stycznia do 1 lutego. Naczelnym zadaniem odbywającej się co trzy lata kapituły jest omówienie sytuacji bieżącej i podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących przyszłości. Uczestnicy otrzymali z Rzymu tekst do analizy podczas obrad Kapituły. W trakcie spotkania przeprowadzono również ponad sto głosowań, w tym celu po raz pierwszy został wykorzystany elektroniczny system oddawania głosów. Podjęte decyzje są kluczowe dla Polskiej Prowincji i wszystkich podległych instytucji.

Za: www.kamilianie.eu