Kapituła w Dębowcu dobiegła końca

d lewej: wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS, prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS, asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS Istotnymi punktami piątego, ostatniego dnia obrad Kapituły Prowincjalnej były wybór członków Rady Prowincjalnej oraz głosowanie nad postulatami wniesionymi do Kapituły.

Podczas pierwszej sesji przedpołudniowej przewodniczący komisji kapitulnych przedstawili wyniki prac w grupach nad postulatami i wnioskami. Następnie na forum Kapituły odbyła się dyskusja na temat opracowywanych dokumentów.

Druga sesja przed południem poświęcona była wyborom członków Rady Prowincjalnej. Kapitulanci w tajnym głosowaniu wybrali ks. Piotra Ciepłaka MS na urząd wikariusza prowincjalnego, asystentem prowincjalnym zaś został wybrany ks. Robert Głodowski MS. Nowy zastępca prowincjała był dotychczas ekonomem administracyjnym polskich saletynów, a także ekonomem Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Asystent prowincjalny przez ostatnie lata był proboszczem w parafii w Busku na Ukrainie. Obaj mają bogate doświadczenie duszpasterskie. Dalsza część sesji była poświęcona dyskusji nad postulatami.

Od lewej: wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS, prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS, asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS

W czasie sesji popołudniowej odbyła się dalsza dyskusja nad wnioskami i ostateczne głosowania oraz wybór członków Zespołu Doradców, czyli organu konsultacyjnego dla prowincjała i jego rady. Jego członkami zostali: ks. Jan Kijek MS, ks. Zbigniew Pałys MS i ks. Jan Potoplak MS.

Obrady Kapituły zakończyło podpisanie uchwał przez członków gremium. Po zamknięciu sesji kapitulanci koncelebrowali Eucharystię na zakończenie Kapituły, której przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS.

(gz)

Za: www.saletyni.pl.