Home WiadomościZ kraju Kapucyn profesorem nadzwyczajnym na UPJPII

Kapucyn profesorem nadzwyczajnym na UPJPII

Redakcja

Decyzją Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został nadany doktorowi habilitowanemu Dariuszowi Kasprzakowi OFMCap tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w tymże uniwersytecie. 

Tytuł zostanie powierzony kapucynowi z dniem 1 października 2012 r.


Urodził się 11 marca 1966 r. w Krakowie, kapłan rzymsko-katolicki, członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Od 2000 roku wykłada patrologię i historię dogmatu na Wydziale Teologicznym (WT) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie (od: 19.06.2009) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie, prodziekan WT UPJPII w latach 2009-2012.

Biogram naukowy:

W 1985 r. po uzyskaniu matury w III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie wstąpił do nowicjatu OFMCap w Sędziszowie Małopolskim. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1986, a śluby wieczyste 19 marca 1991 r. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 2 maja 1992 roku. W latach 1986-1991 był słuchaczem studiów filozoficzno-teologicznych w WSD OFMConv w Krakowie. Ostatni rok studiów magisterskich (1991-1992) odbył w reaktywowanym WSD OFMCap w Krakowie (afiliowanym do WT PAT w Krakowie). Uzyskał magisterium z teologii na podstawie pracyŻycie i działalność Ojca Hieronima Ryby (1850-1927), promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jan Związek. W latach 1992-1999 odbył specjalistyczne studia z patrologii w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, gdzie kolejno uzyskał: licencjat kościelny, dyplomat i doktorat. Licencjat II stopnia (tzw. licencjat kościelny) w zakresie teologii i wiedzy patrystycznej uzyskał w 1995 r. na podstawie pracy: Valenza teologia ed etica del concetto di «patientia» in Ilario di Poitiers. W 1996 r. w I. P. Augustinianum uzyskał dyplom w zakresie teologii i wiedzy patrystycznej, a 15 marca 1999 r. obronił w I.P. Augustinianum dysertację doktorską: Il pensiero sociale di Paolino da Nola. Nostryfikację tytułu doktorskiego w Polsce uzyskał na WT PAT w Krakowie, 26. 11. 1999 r. Wykładowca patrologii na WT PAT w Krakowie na podstawie umowy o dzieło w latach 2000-2002. Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Patrologii WT PAT w Krakowie – od 01.10.2002 do 30.09.2005. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Patrologii WT PAT w Krakowie – od 01.10.2005 do 30.09.2008. W dniu 6 października 2008 pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne na WT PAT w Krakowie (rozprawa habilitacyjna: Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii). Dnia 29 maja 2009 r. Rada Wydziału Teologicznego wybrała go na prodziekana WT PAT w Krakowie, na kadencję urzędową 01.10.2009 – 01.10.2012. Jako prodziekan był m.in. opiekunem specjalności teologia kapłańska. Na WT UPJPII jest także członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych (01.10.2009-), członkiem Wydziałowej Komisji ds. ex-kleryków (01.10.2009-), członkiem zespołu redakcyjnegoPolonia Sacra (01.10.2009-). Jako patrolog jest też członkiem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Konferencji Episkopatu Polski (21.09.2000-), członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (23.05.2000-), członkiem Association Internationale d’Études Patristiques/International Association of Patristic Studies (01.10.2010-) oraz Kustoszem Biblioteki Centralnej Prowincji Krakowskiej OFMCap. (20.11. 2000-). Jest autorem trzech monografii i 50 artykułów naukowych z zakresu patrologii i historii dogmatu.

Działalność dydaktyczno-naukowa:

• Patrologia (wykłady i ćwiczenia): w WSD OFMCap w Krakowie, od 1999-; • Patrologia (wykłady i ćwiczenia): na WT PAT / obecnie: WT UPJPII w Krakowie, od 2000-; • Patrologia (wykłady): w WSD SDB w Krakowie, od 2000-; • Patrologia (wykłady): w WSD OFM w Kalwarii Zebrzydowskiej, od 1999 do 2004; • Patrologia (wykłady): w WSD CR w Krakowie, od 2003 do 2004; • Historia dogmatów: na WT PAT w Krakowie, od 2000 do 2008; • Historia dogmatów: w WSD OFMCap w Krakowie od 2002 do 2007; • Patrologia (wykłady i ćwiczenia): w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym (MWIK) w Krakowie, od 2006-; • Teologia duchowości patrystycznej (wykłady): w Karmelitańskim Instytucie Duchowości (KID) w Krakowie, od 2004-; • Teologia patrystyczna (wykłady): w Instytucie Teologicznym w Bielsku Białej, od 2011-; • Teologia duchowości patrystycznej (wykłady): w Instytucie Franciszkańskim w Krakowie, od 2012-; • Seminarium naukowe z patrologii na WT UPJPII w Krakowie do magisterium (od 2002-), do licencjatu kościelnego i do doktoratu (od 2008-); Kursy monograficzne z patrologii prowadzone na WT PAT / UPJPII w Krakowie: Myśl socjalna św. Paulina z Noli (2001); Koncepcja cierpliwości według św. Hilarego z Poitiers (2001; 2005); Misje w starożytności chrześcijańskiej (2002); Myśl socjalna Ojców Kościoła(2002; 2006); Monastycyzm przedbenedyktyński (2003); Małżeństwo według Ojców łacińskich (2003); Bogactwo i ubóstwo w chrześcijaństwie pierwotnym (2004); Kapłaństwo w myśli Ojców Kościoła (2004); Pokuta po chrzcie w myśli Ojców Kościoła (2005); Maryja w myśli Ojców Kościoła (2010); Duszpasterstwo w okresie inwazji barbarzyńskich IV-V wieku (2011).
Do 2012 r. wypromował 6 magistrów teologii w zakresie patrologii, w zakresie patrologii i dogmatyki/historii dogmatu był także recenzentem: 2 habilitacji, 3 doktoratów, 3 licencjatów kościelnych i 14 magisteriów.

Obszary zainteresowań naukowych: 

Kościół patrystyczny: kryteria przynależności do Kościoła; zagadnienie misji wczesnochrześcijańskich; chrystianizacja struktur miejskich; kwestia połowicznych nawróceń na chrześcijaństwo; konwersja na chrześcijaństwo plemion germańskich; Kościół w Imperium Romanum; historia pierwszych zachodnich metropolii/patriarchatów i ich rytów liturgicznych; relacje biskupów miejskich prowincji z biskupem Rzymu, reakcja Kościoła Zachodniego na przejawy zła moralnego; duszpasterstwo Kościoła Zachodniego III-VII w.; instytucja kapłaństwa; tematyka społeczna.

Patrystyczna egzegeza i teologia biblijna: teologia objawienia i natchnienia; egzegeza i hermeneutyka; egzegeza kościelnych pisarzy łacińskich, zastosowanie Biblii w kazaniach; biblijne uzasadnianie stanów życia w Kościele; Biblia jako źródło motywacji do życia chrześcijańskiego; Biblia jako źródło myśli teologicznej.

Teologia patrystyczna: pneumatologia Ojców Kościoła: millenaryzm i drugi millenaryzm; problematyka grzechu, wiary i usprawiedliwienia; tematyka wiary w życie wieczne/niebo; oryginalność kultu maryjnego, kształtowanie się teologii maryjnej, historia dogmatów maryjnych.

Duchowość, asceza i monastycyzm okresu patrystycznego: koncepcja cierpliwości; kwestia bogactwa i ubóstwa; Ewangelia a życie monastyczne; problematyka reguł monastycznych; kwestie społeczne i obrzędowość monastycyzmu; koncepcje świętości; zagadnienie czystości i celibatu; tematyka przyjaźni; duchowość patrystyczna.

Najczęściej omawiani pisarze i Ojcowie Kościoła: Antoni Wielki, Wiktoryn z Poetovium, Hilary z Poitiers, Ambroży z Mediolanu, Eustacjusz z Sebasty, Bazyli Wielki, Paulin z Noli, Augustyn z Hippony, Hieronim ze Strydonu, Zenon z Werony, Piotr Chryzolog, Salwian z Marsylii, Chromacjusz z Aquilei, Eugipiusz z Lucullanum, Benedykt z Nursji, Grzegorz Wielki.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda