Home WiadomościZ kraju Kapucyni: Formacja w kluczu inicjacji

Kapucyni: Formacja w kluczu inicjacji

Redakcja

W domu zakonnym kapucynów w Krakowie Olszanicy 20 lutego odbyło się spotkanie Prowincjalnej Rady Formacji (PRF). Ma ono na celu aktualną refleksję nad procesem formacyjnym braci znajdujących się w okresie formacji początkowej (postulat, nowicjat, postnowicjat).

Obecnie w Krakowskiej Prowincji Kapucynów braci tych jest 65.: postulat – 13., nowicjat – 10., postnowicjat – 42. Spotkania PRF odbywają się dwa razy w roku. Zawsze ich uwaga skupiona jest na rozeznawaniu znaków czasu w związku ze zmieniającą się nieustannie sytuacją społeczeństwa, co rzutuje na zmianę mentalności kandydatów wstępujących do zakonu i pragnących rozpocząć życia kapucyńskie.

Szczególnym gościem spotkania był brat Marek Miszczyński z Rzymu, który jest członkiem Generalnego Biura Formacji w Zakonie Kapucynów. W spotkaniu wziął również udział: br. Grzegorz Romanowicz, przełożony wyższy Wiceprowincji Ukrainy i Rosji. Gospodarzem spotkania był br. Jacek Waligóra, Minister Prowincjalny, odpowiedzialny jako pierwszy w prowincji za formację braci. Słowo Boże podczas Eucharystii wygłosił br. Łukasz Stec, Wikariusz Prowincjalny.

Obrady PRF koncentrowały się na rozumieniu życia zakonnego w kluczu inicjacji. Dlatego podczas obrad właśnie w tym kluczu poruszone były trzy kwestie:
1.    Życie wiary (jak formować do takiego życia);
2.    Świadectwo wspólnoty formacyjnej (na ile obecnie…) oraz;
3.    Posługa mistrza (formator, spowiednik, kierownik duchowy – ich towarzyszenie, przykład i dokształcanie).

Również w homilii br. Łukasz Stec poruszył zagadnienie katechezy chrzcielnej, której to temat jasno wynikał z Ewangelii z dnia. „Święty Marek opowiada ze szczegółami ten cud Jezusa, którego elementy być może w początkach Kościoła służyły do głoszenia katechezy chrzcielnej. – mówił brat Łukasz – Widzimy, że dwa razy chłopiec jest porównywany do umarłego: po interwencji Jezusa „chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On umarł”. W następnym wersecie obecne są słowa nawiązujące do zmartwychwstania: „Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał”. Śmierć i życie: wyobrażenie chrztu, poprzez który „zostaliśmy pogrzebani razem z Nim (z Chrystusem) w śmierci, abyśmy tak jak On powstał z martwych także i my postępowali nowym życiu” (Rz 6, 4). Konieczne jest umrzeć, konieczne jest, żeby „stary człowiek” umarł, aby – jak mówi św. Jakub – zostały zniszczone „gorzka zazdrość, skłonność do kłótni…, mądrość ziemska, zmysłowa szatańska…, bezład, występek”, żeby mogła w nas dojrzeć nowość życia, która jest darem Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby prosić Pana o uśmiercenie w nas (by rozpoczął się w nas pewien proces umierania). Jest to paradoks; to może uczynić tylko ten, który wierzy. wszelkiego nieporządku, by królowała w nas: „mądrość zstępująca z góry… czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy”. Jeśli do tego będzie potrzebny cud, Pan go uczyni, jeśli mocna będzie nasza wiara, dla tego, kto wierzy wszystko jest możliwe. Powiedzmy dziś w pokorze: Panie, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!”

„Aby poszczególne wspólnoty braterskie, zwłaszcza te, które mają charakter formacyjny, mogły wypełnić to pierwszorzędne zadanie, winny czerpać natchnienie i bodźce z tej szczególnej braterskiej wspólnoty, jaką jest braterska wspólnota prowincjalna. Jakkolwiek wszyscy bracia winni być wychowawcami, to jednak potrzebni są tacy, którzy obdarzeni większym poczuciem odpowiedzialności, będą do tego obowiązku przeznaczeni. Wśród nich, na pierwszym miejscu należy wymienić ministra prowincjalnego i gwardianów, którzy są zwyczajnymi animatorami i koordynatorami w procesie wychowania braci, następnie wychowawców posiadających kwalifikacje, którzy ten szczególny obowiązek podejmują w imieniu braterskiej wspólnoty”. (Konstytucje p. 23,5-6)

Rada FormacjiProwincjalna Rada Formacji służy pomocą ministrowi prowincjalnemu. Do PRF należą: rektor seminarium, magister nowicjatu i postulatu, gwardiani domów formacyjnych, ojcowie duchowni seminarium, bracia wychowawcy postnowicjatu oraz bracia zaangażowani w duszpasterstwo powołaniowe. Spotkanie PRF jest czasem refleksji nad dotychczasowym sposobem formowania i wychowania, jak również czasem rozeznawania (np. PRF proponuje m.in. kandydatów na studia podyplomowe oraz kandydatów na przyszłych formatorów).

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda