Home WiadomościZ kraju Kapucyni – Kraków: Centrum pomocy – wspólne dzieło

Kapucyni – Kraków: Centrum pomocy – wspólne dzieło

Redakcja
Od lipca 2011 roku nieprzerwanie trwają prace przy budowie drugiej części Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dla osób potrzebujących w Krakowie. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2013 roku.– Patrzę z wielką nadzieją na ten okres przed nami, wierząc, że to dzieło będzie się dalej rozwijać na chwałę Bożą i pożytek ludzi – mówi o. Henryk Cisowski OFM Cap, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Centrum kompleksowej pomocy

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało z inicjatywy Braci Mniejszych Kapucynów jako wyraz franciszkańskiej wrażliwości na potrzeby ubogich, którzy od zawsze szukali pomocy u krakowskich kapucynów. Główną misją Dzieła jest wsparcie najbiedniejszych, w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W tym celu od samego początku istnienia, bo już w 2005 roku (Dzieło Pomocy zostało zarejestrowane we wrześniu 2004 roku) pojawiły się pierwsze plany stworzenia Centrum jako miejsca nie tylko pomocy doraźnej, ale przede wszystkim organizacji, która stwarza możliwości wspólnego zmierzenia się ze złożonymi problemami różnorakiej natury, których skutkiem jest dramatyczna sytuacja życiowa ludzi. Tylko bowiem kompleksowa pomoc stwarza realne szanse na przezwyciężenie bezradności, usamodzielnienie się i powrót do społeczeństwa.

Docelowo Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio będą tworzyć dwa wzajemnie uzupełniające się obiekty. Pierwszy, przy ul. Loretańskiej 11, już działa. Od 23 września 2010 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego i Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej świadczona jest w nim pomoc socjalna, prawna, zawodowa, a także psychologiczna i duchowa. Drugi obiekt powstaje przy ul. Smoleńsk 4, w miejscu dawnej kuchni Społecznej S. Samueli – prowadzonej od lat przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, które od lat z wielkim oddaniem prowadzi przychodnię dla osób bezdomnych przy ul. Olszańskiej, zostało zaproszone do przeniesienia się do Centrum i prowadzenia w jego ramach ambulatorium medycznego.

Budynek przy ul. Smoleńsk będzie zarówno miejscem świadczenia pomocy doraźnej (zmodernizowana jadłodajnia, łaźnia, samoobsługowa pralnia, ambulatorium medyczne), jak i aktywizacji zawodowej (sala komputerowa, sale do prowadzenia szkoleń czy warsztatów) czy różnego rodzaju grup wsparcia (AA, AN). Dzięki powstaniu łaźni i pralni samoobsługowej osoby bezdomne i ubogie będą mogły zaspokoić choćby najbardziej podstawowe potrzeby i zadbać o higienę osobistą. W ambulatorium będzie udzielana pomoc medyczna bezdomnym – m.in. dermatologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna. Będą także działać gabinety z zapleczem diagnostycznym, w którym będzie można wykonać badania USG czy EKG.
Pragniemy, aby działalność Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio była realizowana we współpracy z wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na polu pomocy najbiedniejszym, jako dopełnienie czy rozszerzenie zakresu działań pomocowych. Zarówno bowiem pomoc doraźna, jak i terapia, reedukacja, pomoc psychologiczna, systematyczne wsparcie w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia to narzędzia pozwalające na rzeczywistą zmianę sytuacji osób bezdomnych.
Otwarcie obiektu przy ul. Smoleńsk planowane jest na wiosnę 2013 roku.

Budowa jest finansowana w całości ze środków pochodzących z 1% podatku. Dziękujemy wszystkim, którzy od lat wspierają nas i czynią możliwym służbę codziennie przez nas podejmowaną na rzecz ubogich.

Nie chcemy być obojętni – Galeria Krakowska nawiązała współpracę z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio

Dyrekcja Galerii Krakowskiej, dostrzegając potrzeby osób bezdomnych i chcąc udzielić im wsparcia, nawiązała współpracę z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio.  – Dowiedzieliśmy się, że powstaje kolejny punkt wsparcia dla potrzebujących osób, który będzie dopełnieniem pomocy świadczonej przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie. Po spotkaniu z o. Henrykiem Cisowskim otrzymaliśmy informacje o potrzebie wyposażenia pralni. Zdecydowaliśmy się na wsparcie finansowe. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do zakupu przemysłowej pralnico-suszarki, ale również do pokrycia stałych kosztów jej utrzymywania – mówi Ryszard Wysokiński, dyrektor Galerii Krakowskiej.  – Cieszymy się, że możemy pomóc. Stale przebywając w murach Galerii, łatwo można zapomnieć o ludziach, którzy zmagają się z najbardziej podstawowymi potrzebami. Dlatego bardzo zależy nam na stałej współpracy z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio– dodaje.

– Organizacjom pracującym na rzecz osób bezdomnych często towarzyszy poczucie swoistego osamotnienia, którego źródłem są fałszywe wyobrażenia na temat bezdomności i przekonanie, że nie warto angażować się w pomoc takim jak oni. Tym bardziej więc cieszy odważna decyzja Zarządu Galerii Krakowskiej o długofalowym wsparciu samoobsługowej pralni dla najuboższych prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne, przemyślane i rozłożone w czasie działania wielu podmiotów, w tym wrażliwego społecznie biznesu, mogą w sposób rzeczywisty przyczyniać się do zmiany coraz trudniejszej sytuacji osób najbiedniejszych. Wierzymy też, że ten szlachetny gest Galerii Krakowskiej zainspiruje kolejne firmy do solidarnych działań na rzecz tych, którym dzisiaj najtrudniej – mówi o. Henryk Cisowski OFMCap, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Koszt zakupu przemysłowej pralnico-suszarki: 17 178 zł
Koszt roczny utrzymania pralnicy:  16 595 zł

Więcej informacji:
Justyna Borkowska
e-mail [email protected]
tel. +48 728 983 158

Problem bezdomności w Krakowie

Szacuje się, że na terenie Krakowa rocznie przebywa ponad 2 200 osób bezdomnych. Skala tego zjawiska powoduje, że bezdomność jest trzecim co do ważności problemem społecznym na siedem wyszczególnionych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krakowa.

Według danych ujętych w sprawozdaniu MOPS w Krakowie z 2010 roku ponad 18 000 rodzin wymagało pomocy ze strony ośrodka z powodu niezaradności życiowej, a z powodu bezdomności pomocą objęto 876 rodzin.
Krakowskie palcówki zapewniają w sumie 514 miejsc w ośrodkach czasowego schronienia dla osób bezdomnych. Dodatkowo istnieje 129 miejsc interwencyjnego schronienia.

W Krakowie działa 9 punktów (kuchni) oferujących ok. 1 076 posiłków i suchego prowiantu dziennie dla osób ubogich i bezdomnych, 3 punkty wydawania żywności i odzieży, 1 przychodnia dla osób bezdomnych oraz 2 apteki z darami.
Uwzględniając powyższe, na terenie Krakowa działają liczne organizacje pozarządowe oraz związki kościelne i wyznaniowe, które podejmują działania na rzecz osób bezdomnych, przede wszystkim o charakterze pomocy doraźnej.

Zgodnie z danymi przeprowadzonej w 2010 roku diagnozy lokalnej tylko 34 osoby bezdomne korzystały z poradnictwa specjalistycznego MOPS w Krakowie. Ponadto w Krakowie nie ma ani jednej organizacji, która oferowałaby kompleksową pomoc w zakresie poradnictwa osobom doświadczającym problemu bezdomności. W dostępnych punktach można odrębnie skorzystać z pomocy prawnej, porady psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia dla bezrobotnego w ramach GUP, UW czy paromiesięcznych projektów reintegracyjnych. Niestety, w wyżej wymienionych miejscach bezdomność nie jest problemem wyznaczającym proces pomocy, ale jednym z jej konglomeratów, tj. bezrobocie, choroba czy też kłopoty prawne.

Zgodnie z diagnozą lokalną sporządzoną w 2012 roku ustalono: niewystarczający dostęp do pracowników socjalnych, niski wskaźnik uczestnictwa bezdomnych w programach reintegracyjnych (na ponad 1 600 osób objętych pomocą Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie w 2010 roku 19 uczestniczyło w programach POKL, 21 w pracach społecznie użytecznych, 7 w robotach publicznych, a 23 były objęte wsparciem KIS). W ramach diagnozy lokalnej ustalono również, że aktualny system pomocy osobom bezdomnym ma niską skuteczność pracy socjalnej, gdyż pomoc osobom wykluczonym koncentruje się na zapewnieniu finansowych lub materialnych świadczeń osłonowych. Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, że brakuje pracy socjalnej na poziomie integracji oraz intensywnej relacji pracownika socjalnego z podopiecznym.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
www.dzielopomocy.pl

Więcej na: www.kapucyni.pl
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda