Kard. Braz de Aviz: Bóg w centrum życia osób konsekrowanych

RV„Nie możemy ewangelizować bronią czy polityką. Musimy z miłością i pasją służyć ludziom. A będzie to możliwe, gdy uczynimy Chrystusa centrum naszego życia. Sama dobroczynność nie wystarczy” – powiedział kard. João Braz de Aviz 21 lipca na trwającym w Pattaya w Tajlandii sympozjum o życiu konsekrowanym. Tematem spotkania zorganizowanego przez Federację Konferencji Biskupich Azji dla około 90 kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz hierarchów z całego kontynentu, jest „Życie konsekrowane w służbie nowej ewangelizacji”.

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego swoim wystąpieniem otworzył sympozjum. Przypomniał, że nie pieniądze czy władza, ale zawsze Bóg winien być centrum życia osoby konsekrowanej. „Musimy zmienić nasze pojmowanie relacji władzy i pieniędzy. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by naśladując Chrystusa we właściwy sposób wykorzystywać dane nam dobra. Tylko postawienie w centrum życia Boga, a nie siebie samego, pozwoli nam wyjść na peryferie świata, by tam służyć – powiedział brazylijski hierarcha. – Nie jesteśmy lepsi od innych. A życie Ewangelią nie jest jedynie sprawą osób konsekrowanych, ale wszystkich wierzących, bo nie ma chrześcijan pierwszej i drugiej klasy. Musimy żyć jak bracia i siostry, a nie jak przełożeni i podwładni” – napomniał zebranych kard. Braz de Avis.

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wezwał także do całościowego i dojrzałego spojrzenia na powołanie. „Musimy rozmawiać o naszych problemach, wyzwaniach i trudnościach. Osobom konsekrowanym nie zabrania się mówienia o seksualności. Musimy sobie przyswoić rolę kobiet i mężczyzn w naszym życiu. Ani sami mężczyźni, ani same kobiety nie stanowią ludzkości. Potrzebujemy jednych i drugich, bo wszyscy jesteśmy stworzeni jako obraz Bożej miłości” – dodał kard. Braz de Avis.

ac/ rv

Za: Radio Watykańskie