Kard. Dziwisz: „Aby kapłańskie serca biły w rytmie serca Bożego”

W piątek kard. Stanisław Dziwisz spotkał się z duchowieństwem archidiecezji krakowskiej, aby podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i podziękować za kapłański trud. Przypomniał też o wyzwaniach i zadaniach, jakie dał wszystkim do odrobienia tegoroczny synod biskupów w Rzymie.

Kard. Dziwisz powiedział, że Synod Biskupów zwrócił uwagę na fundamentalną rolę kapłanów w dziele nowej ewangelizacji. „Ewangelizacja zaczyna się od nas samych. Potrzebne jest przejrzyste świadectwo radości życia kapłańskiego. Musimy żyć tym, co chcemy przekazać. Wiemy, ile może dokonać gorliwy, szczerze pobożny ksiądz. Ale wiemy też, ile spustoszenia może dokonać ksiądz, który sprzeniewierzył się ideałowi kapłańskiego życia i służby” – podkreślił.

Zdaniem metropolity krakowskiego wiarygodność kapłańskiego świadectwa „wymaga pogłębiania przyjaźni z Chrystusem, wymaga formacji umysłu i serca, aby kapłańskie serca biły w rytmie serca Bożego”.

Kardynał podziękował swojemu biskupowi pomocniczemu Grzegorzowi Rysiowi za ewangelizację Krakowa. „To jedna z pierwszych inicjatyw duszpasterskich w nietypowej formie, aby dotrzeć do szerszych kręgów mieszkańców, aby niektórych obudzić i poruszyć serca” – mówił.

Dziękował też wszystkim kapłanom za codzienny i całoroczny trud. Wyraził radość z harmonijnej współpracy kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

„W końcu służymy jednej sprawie, jednemu Kościołowi. Służymy w Kościele, któremu Zmartwychwstały Pan nakazał iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę. Służymy człowiekowi, wszystkim” – doceniał.

„Nasza solidarność, nasza wspólnota ideałowi służby jest nam potrzebna także w atmosferze, może zwłaszcza, powtarzających się ataków na Kościół, osłabiania jego misji” – dodał metropolita.

Pasterz archidiecezji wspomniał też pięknych owocach peregrynacji Chrystusa miłosiernego i relikwii Apostołów Miłosierdzia Bożego: św. Faustyny i bł. Jana Pawła II (Zakończenie peregrynacji w czerwcu 2013 r. – przyp. red.)

Według zgodnych świadectw księży pracujących w archidiecezji ta inicjatywa przynosi błogosławione owoce: pogłębienia wiary, nawrócenia, odnowienia życia chrześcijańskiego i nowych powołań.

Ks. Kardynał zachęcał, aby w Roku Wiary na nowo z wiernymi odkryć skarb, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego, aby go czytać, rozważać i studiować.

„To jest zadanie, które ojcowie synodalni nam dali na ten nowy Rok Wiary. Zastanówmy się, czy nie uruchomić w parafiach grup, które systematycznie będą czytały Katechizm. Widzę to, jako wielką szansę dla pogłębiania wiary w różnych środowiskach. Niektóre parafie już się tego podjęły – zauważył kardynał (np. franciszkanie w Rychwałdzie k. Żywca – przyp. red.).

Na koniec metropolita krakowski złożył wszystkim życzenia i ze wszystkimi połamał się opłatkiem.

„Łamiąc się opłatkiem, dzieląc się chlebem, dzielmy się dobrym słowem i sercem. Życzę wszystkim Pokoju, którym jest Syn Boży, Książe pokoju. Życzę radości i satysfakcji z wypełnianych zadań, zleconych nam przez Kościół. Życzę też zdrowia i entuzjazmu w pełnieniu kapłańskiej służby. Życzę błogosławionego roku 2013” – zakończył metropolita.

W imieniu duchowieństwa życzenia kardynałowi złożył biskup pomocniczy Jan Szkodoń.

„Życzymy, aby Ksiądz Kardynał doświadczał mocy miłosierdzia. Żeby w swoich kapłanach rozpoznawał Chrystusową sól. Aby w nas i pośród nas ta sól nie zwietrzała. Życzymy zdrowia, sił światła mocy Ducha Świętego. We wszystkim: Szczęść Boże” – winszował pasterzowi archidiecezji.

Przed południem z metropolitą krakowskim spotkały się siostry zakonne.

jms