Karmelici bosi: o. Piotr Jackowski OCD – wybrany prowincjałem

Ojciec Piotr Jackowski OCD wybrany prowincjałem Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

W czasie trwania pierwszej sesji, 23 lipca 2020 r., ojcowie kapitulni dokonali wyboru prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Został nim o. Piotr Jackowski OCD, dotychczasowy przeor wspólnoty lubelskiej, wcześniej przez wiele lat pełnił posługę wychowawcy młodych braci.

O. Piotr Jankowski urodził się w 1974 r. w Radymnie. Ukończył technikum elektroniczne w Przemyślu. Do nowicjaty Karmelitów Bosych w Czernej wstąpił w 1995 r. Po ukończenie studiów filozoficzno-teologicznych w Lublinie i Krakowie przyjął święcenia kapłańskie 4 maja 2002 r. Po święceniach kapłańskich przez kolejne pięć lat był wychowawcą nowicjuszy w Czernej, a w latach 2007-2014 wychowawcą postulantów w Przemyślu i Lublinie. Jest absolwentam Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Od 2014 r. był przeorem w Lublinie.

Wszyscy bracia i siostry złączeni w jednej rodzinie karmelitańskiej modlą się o wszelkie potrzebne łaski, mądrość, miłość i cierpliwość w sprawowaniu tej pasterskiej władzy.

Za: karmel.pl