Karmelici Bosi: Rekolekcje zakonne w Wadowicach

karmel-plW dniach 2-7 października 2016 r. w Karmelitańskim Domu Rekolekcyjnym „Na Górce” w Wadowicach odbywają się rekolekcje zakonne, w których uczestniczy ponad czterdziestu zakonników i sześciu postulantów. Przybyli oni z klasztorów krakowskiej prowincji Zakonu z Polski i ze Słowacji. Dwóch współbraci przyjechało nadto z prowincji warszawskiej (z Sopotu i z Warszawy). Ćwiczeniom duchowym przewodniczy ks. dr Krzysztof Wons SDS, założyciel i dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, znany rekolekcjonista w szeregach kapłańskich i zakonnych. Na zakończenie rekolekcji przybył także o. Tadeusz Florek OCD, przełożony prowincjalny.

Przez cały czas trwania ćwiczeń duchowych była smętna, deszczowa pogoda, sprzyjająca medytacji nad Słowem Bożym, w myśl tematu rekolekcji: „Powołanie i miłosierdzie. Lectio divina ze św. Piotrem”.

Podczas rekolekcji, zakonnicy odnawiając się duchowo we własnej tożsamości, wykorzystali też czas na umocnienie wzajemnych braterskich więzi by lepiej posługiwać Ludowi Bożemu, głosząc Miłosierdzie Pana i ucząc – zgodnie z charyzmatem Karmelu – głębokiej zażyłości z Bogiem w rozważaniu na wzór Maryi Bożego słowa i życia nim na co dzień. Opuścili Wadowice z postanowieniem kroczenia „z dobrego w lepsze”, jak mawiała św. Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu. Wszak w czasie rekolekcji przypadała rocznica jej śmierci (4 października) i odbywały się one w klimacie przygotowań do jej święta, obchodzonego w całym Kościele 15 października. W rzeczywistości rekolekcjonista, jakkolwiek cała uwagę skupiał na św. Piotrze i jego postawach w postępowaniu za Jezusem, nie rzadko w swych refleksjach odwoływał się do orędzia terezjańskiego, podobnie jak i do nauki św. Jana od Krzyża, a nadto do postaci proroka Eliasza, duchowego Ojca Karmelu.

Relacja: o. Szczepan Praśkiewicz

Za: www.karmel.pl