Karmelici: Uroczystości przekazania obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z Rozdołu dla Sanktuarium w Siekierkach n. Odrą

siekierkiW niedzielę 16 października br., po ponad rocznej nieobecności wynikającej z prac konserwatorskich, Ojcowie Karmelici przywiozą do Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach n. Odrą obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Rozdołu. Uroczystościom powitania obrazu przewodniczyć będzie o. Bogdan Meger, prowincjał Karmelitów w Polsce.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej został przekazany do Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w 2015r. Wizerunek Madonny, datowany na XVII wiek, został podarowany sanktuarium przez karmelitów krakowskich, a pierwotnie znajdował się w klasztorze karmelitańskim w Rozdole na Ukrainie. Rozdół to dawna własność Rzewuskich, później także rodu Lanckorońskich. Miejscowość położona na południe od Lwowa, nad Dniestrem, nazwę zawdzięczała znacznej liczbie wąwozów (rozdołów). Historia kościoła rozpoczyna się w 1616 r., od fundacji małżeństwa Teresy i Mateusza Czarniejowskich. Śmierć pokrzyżowała ich plany. Szlachetne zamiary przejęli w swe ręce Rzewuscy i dzięki nim w 1647 r. arcybiskup lwowski Mikołaj Krosnowski mógł wyrazić zgodę na erygowanie parafii oraz oddanie jej pod opiekę Ojców Karmelitów. Z początku obraz należał do małżeństwa Katarzyny z Danikowskich i Franciszka Boryławskiego. Został ofiarowany w 1699 r. do kościoła w Rozdole i umieszczony w jednym z bocznych ołtarzy, którym opiekowało się Bractwo Szkaplerza Świętego. Nieprzypadkowo opisy inwentarzowe z ubiegłych wieków, temu ołtarzowi poświęcały więcej uwagi niż głównemu, bowiem „słynący łaskami” obraz był „znany z cudów”. Wokół zawieszono wota. W 1793 r. obraz przysłonięto srebrną sukienką. W obliczu niebezpieczeństwa wojennego obraz wywieziono z Rozdołu w lipcu 1944 r. Po II wojnie światowej obraz został umieszczony w klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku w Krakowie. Pod względem malarskim w inwentarzu z 1754 r. określono, że jest on „chińszczyzno malowany”, czyli fragmenty blachy miedzianej pokryto laką. Wokół Matki Bożej jaśnieje blaskiem promienisty nimb, a Jej ręce złożone oddają cześć malutkiemu Zbawicielowi.

Program uroczystości Powitania Najświętszej Maryi Panny w cudami słynącym obrazie Matki Bożej Szkaplerznej, powracającym do Siekierek.

 1. października 2016 r. – niedziela.
 • Godz. 12:00 – Anioł Pański – na podwórku przy Plebani.
 • Uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej do Sanktuarium
 • Powitanie Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium.
 • Godz. 12:30 – Msza Święta
 • Przyjęcie Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
 • Błogosławieństwo Dużym Szkaplerzem.

Czuwanie modlitewne z Matką Bożą Szkaplerzną od godz. 14:00 do 21:00

 • Godz. 14:00 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania do Matki
 • Bożej Szkaplerznej.
 • Godz. 15:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 16:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
 • Maryi Panny.
 • Godz. 16:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 17:00 – Różaniec święty – tajemnice Radosne.
 • Godz. 17:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 18:00 – Anioł Pański i Różaniec święty – tajemnice Światła.
 • Godz. 18:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 19:00 – Różaniec święty – tajemnice Bolesne
 • Godz. 19:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 20:00 – Różaniec święty – tajemnice Chwalebne.
 • Godz. 20:30 – modlitwa indywidualna.
 • Godz. 21:00 – Apel Jasnogórski – zakończenie uroczystości.