Karmelitańskie Sanktuarium Szkaplerzne w Czernej spokrewnione duchowo z Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie

Wspólnota zakonna karmelitów bosych z Czernej k. Krakowa, z sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, której obraz jest wierną kopią ikony „Salus Populi Romani” z Papieskiej Bazyliki „Santa Maria Maggiore” w Rzymie, zwróciła się we wrześniu br. do archiprezbitera tejże bazyliki, ks. kard. Santos Abril, z prośbą o nawiązanie duchowego pokrewieństwa.

Prośbę zakonników poprał ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski oraz przełożony prowincjalny – o. Tadeusz Florek. W tych dniach nadszedł z Rzymu stosowny dokument z 31 października br., stwierdzający nawiązanie tegoż pokrewieństwa, które daje wiernym przybywającym do sanktuarium czerneńskiego możliwość zyskania odpustu zupełnego, przyznanego przez Penitencjarię Apostolską w wiele dni każdego roku: w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (5 sierpnia) i w święto patronalne czerneńskiego kościoła sanktuaryjnego (20 lipca), we wszystkie uroczystości liturgiczne Najświętszej Maryi Panny, raz w roku – w dowolny dzień wybrany przez wiernego oraz ilekroć przybędą do Czernej kierujące się pobożnością grupy pielgrzymkowe.

Inspiratorem przedłożenia prośby o duchowe pokrewieństwo obu sanktuariów był o. Melchior Wróbel OCD, zasłużony propagator kultu Matki Bożej Szkaplerznej, a uskutecznieniem całej praktyki zajął się o. Szczepan Praśkiewicz, wicepostulator Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Kustosz sanktuarium, o. Leszek Stańczewski OCD, wyraża za to obu współbraciom swoją wdzięczność i zauważa, że jest to historyczny moment dla sanktuarium, które otrzymało władzę odpuszczania kar doczesnych, mobilizując tym samym wiernych do częstszego przybywania do Czernej i korzystania z sakramentów i łask duchowych w szkaplerznym sanktuarium.

Za: Karmelici Bosi.