Home WiadomościZ kraju Kazania Sługi Bożego Serafina Kaszuby OFMCap

Kazania Sługi Bożego Serafina Kaszuby OFMCap

Redakcja

Pierwsza część zbioru kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby OFMCap jest teraz dostępna online. Co można znaleźć w tym opracowaniu?

Jasiu wraca z kościoła, a jego mama, chcąc sprawdzić, czy syn rzeczywiście był na Mszy Świętej pyta; „Jasiu o czym było kazanie?” Na to Jasiu: „Oj , mamo dłuuugie było”. „Mama: „Jasiu , ale o czym było?”. Znowu Jasiu odpowiada: „Oj, mamo pięeekne było”. Zniecierpliwiona mama woła: „Jasiu, ale powiesz mi o czym było?” Na to Jasiu: „Ale mamo, ksiądz nie powiedział, o czym mówił.”

Powyższy przykład pomoże w próbie charakterystyki homiletycznej, oczywiście subiektywnej, kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby w ich formie pisanej. Nie wiemy jak i czy zostały wygłoszone. Jakie „zrobiły wrażenie” na słuchaczach. Słowo głoszone istotnie może różnić się od słów spisanych.

O. Serafin wiedział, o czym chce mówić. Jego kazania mają tytuły. Ponadto w treści nie widać częstych dygresji i odejść od tematu. Temat jest pogłębiany przez łatwe do zapamiętania przykłady oraz, co jest także dzisiaj cenne, aplikację Ewangelii do czasów współczesnych (aggiornamento). Szczególne w tym względzie wydaje się kazanie „O Błogosławieństwach”. Możemy wnioskować, że słuchacze potrafili powiedzieć „o czym było kazanie”.

Piękno języka, ale i struktury kazań o. Kaszuby wynikało zapewne z jego klasycznego, polonistycznego wykształcenia. Słuchacz mógł łatwiej zapamiętać temat dzięki strukturze: wstęp, rozwinięcie (najczęsciej 3 punktowe) i zakończenie. Zwracają też uwagę częste przymiotniki, które pokazują i wywołują emocje. To uczuciowa strona kaznodziei. Nośnikiem dla mocy Przepowiadanego Słowa, działającego w historii człowieka, pozostaje świadectwo. Kapucyn jest świadom siły obrazowego, przykładowego mówienia. Tak też głosił nasz Pan.

Jezus Chrystus to centralny temat większości znanych nam kazań. To ich rys kerygmatyczny. W pozostawionych nam naukach o. Serafin ukazuje nam Pana szczególnie w tajemnicy Bożego Narodzenia, Eucharystii i jako Króla Wszechświata. Potem Matka Boża i święci. Można podziwiać jego wielką znajomość szczegółów teologii i historii życia świętych.

W tej krótkiej i pobieżnej charakterystyce pragnąłem „pokazać” piękno i przejrzystość kazań o. Serafina, uzyskane dzięki ich strukturze. To, co sam szczególnie podziwiam u niego to, oprócz pięknego, płynnego języka, umiejętność praktycznego zastosowania Ewangelii do czasów i ludzi jemu współczesnych. Nazwałbym to prorokowaniem i chciałbym naśladować. Polecam kazania o. Serafina Kaszuby, kapucyna, Apostoła Wołynia, Kazachstanu i Syberii.

Br. Zenon Maszczyk OFMCap, autor pracy magisterskiej o kazaniach Czcigodnego Sługi Bożego pt.: Jezus Chrystus w kazaniach o. Serafina Kaszuby.

pobierz 1
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda