Kielce: Otwarcie salezjańskiego Oratorium na Herbach

Dnia 15 września nastąpiło uroczyste otwarcie filii Oratorium Świętokrzyskiego na osiedlu Herby w Kielcach. Po gruntownym, trwającym dwa lata remoncie budynek dawnej szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Górniczej 64 stał się od tego roku szkolnego siedzibą czterech instytucji: przedszkola, gimnazjum, biblioteki i właśnie salezjańskiego oratorium.

Pomysł zorganizowania filii oratorium na osiedlu „za torami”, które stanowi właściwie serce parafii salezjańskiej w Kielcach, narodził się mniej więcej trzy lata temu. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: ówczesny przewodniczący Rady Miasta Kielc Krzysztof Słoń i ówczesny dyrektor Oratorium Świętokrzyskiego ks. Tomasz Kijowski.

Od września tego roku kieleccy salezjanie otrzymali od prezydenta miasta siedem pomieszczeń (200m.kw) w darmowe użyczenie na trzy lata. Meble, całe wyposażenie biura – to dar od likwidowanej, z powodu braku naboru, salezjańskiej szkoły w Czarnym Dunajcu. Komputery do pracowni oratorium otrzymało od innej salezjańskiej placówki szkolnej z Krakowa. Ze środków własnych zakupiono stół bilardowy.

Pierwszym punktem sobotniego świętowania w towarzystwie dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków i salezjanów był koncert zespołu DeSalt. Następnie rozpoczęła się część oficjalną, z udziałem ks. inspektora Dariusza Bartochy, senatora Krzysztofa Słonia, przedstawicieli Kurii, władz miasta, MOPR-u i innych instytucji. Najpierw odbyło się poświęcenie nowego obiektu i uroczyste przecięcie wstęgi.

Kolejny punkt programu to poczęstunek i wreszcie trzy godziny z Klanzą – przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów, którzy zaprosili dzieci i młodzież na warsztaty zabaw niezwykłych.

Aby ożywić nową placówkę, przez sześć najbliższych tygodni Oratorium kieleckie, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, będzie realizować cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży (wokalne, fotograficzne, spotkania z ciekawym filmem, warsztaty z psychologiem, warsztaty taneczne oraz rajdy, wycieczki prowadzone przez profesjonalnych instruktorów).

Życzymy nowej salezjańskiej placówce powodzenia. Start nie będzie łatwy, ale miejmy nadzieję, że miejsce to będzie się twórczo rozwijać z korzyścią dla młodych ludzi.

Monika Bator; źródło: sdb.org.pl

Za: www.salezjanie.pl