Klaryski uzyskały całkowitą autonomię

Zakon Sióstr św. Klary pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu oficjalnie uzyskał całkowitą autonomię. 20 grudnia br. odbyła się w obecności biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza pierwsza Kapituła Wyborcza, podczas której w wyniku glosowania przełożoną klasztoru została wybrana s. Maria Czech OSC.

Watykańska Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego specjalnym dokumentem uznała w sposób prawny Zakon Sióstr Klarysek w Sandomierzu, za klasztor „sui iuris”, z klauzurą papieską i z wszystkimi przywilejami i łaskami duchowymi przypisując do niego wszystkie siostry, obecnie go stanowiące. Dotychczas sandomierski dom zakonny był filią fundacji klasztoru klarysek w Skaryszewie.

– Jesteśmy klasztorem kontemplacyjnym. Naszym głównym powołaniem jest modlitwa. Staramy się wspierać modlitwą naszego księdza biskupa, całe duchowieństwo i wszystkich wiernych diecezji sandomierskiej. Taka jest bowiem nasza główna rola – powiedziała w rozmowie z KAI nowo wybrana przełożona klasztoru, matka Maria Czech OSC.

– Jako zakon klarysek wróciłyśmy dzisiaj do naszych sandomierskich korzeni, gdyż właśnie osiem wieków temu z tego miasta wyszła nasza wspólnota. Nasza założycielka bł. Salomea właśnie w Sandomierzu otrzymała habit zakonny. Po wyjściu klarysek z Sandomierza, przez długie wieki ich tu nie było. Dzisiaj zamknęło się, więc nasze koło historii i wróciłyśmy jako już autonomiczny klasztor – podkreśliła matka Czech OSC.

Siostry klaryski rozpoczęły budowę sandomierskiego konwentu w 2008 r. Obecnie w klasztorze żyje 8 sióstr. To, co wyróżnia klaryski wśród innych osób konsekrowanych to ścisła klauzura, radykalne ubóstwo, którego wyrazem jest wyrzeczenie się nie tylko rzeczy, ale także przestrzeni, kontaktów z ludźmi.

Pierwsza polska klaryska wraz z kilkoma siostrami przybyłymi z Pragi Czeskiej utworzyły w XIII w. wspólnotę w Zawichoście, budując tam klasztor. W tym roku obchodzony był w diecezji sandomierskiej Rok Błogosławionej Salomei. Okazją do szczególnego upamiętnienia i zwrócenia uwagi na osobę i duchowość polskiej księżnej i pierwszej klaryski w Polsce była 800. rocznica jej urodzin.

Za: www.deon.pl.