Klasztor Cystersów w Sulejowie Pomnikiem Historii

48 obiektów znalazło się na liście Pomników Historii, w tym m.in. kopalnia soli w Wieliczce, Jasna Góra w Częstochowie, Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie, Pocysterskie Opactwo w Lądzie, rezerwat archeologiczny w Biskupinie czy pole bitwy pod Grunwaldem. Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce wynikająca z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Realizację procedury związanej z wpisaniem obiektu jako Pomnik Historii koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Terminem „Pomnik Historii” określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym dla kultury kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do tego elitarnego grona dołączy nasz Klasztor Cysterski. Uroczystość, podczas której Prezydent Bronisław Komorowski ogłosi, które obiekty dołączyły do grona Pomników Historii, odbędzie się 28.11.2012 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Na tą bezprecedensową uroczystość uda się do Warszawy delegacja z klasztoru.

Za: www.cystersi.sulejow.pl