Kolejna kadencja prowincjała Kamilianów

O. dr Arkadiusz Nowak M.I został Prowincjałem Zakonu Posługujących Chorym na kolejną kadencję. 

O. dr Arkadiusz Nowak MI, ur. 28 listopada 1966 w Rybniku. Pochodzi z rodziny Śląskiej.

Do zakonu OO. Kamilianów wstąpił w 1985. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w późniejszych latach Wydział Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2012 obronił pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki , Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskujšc tytuł doktora nauk humanistycznych. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1993r. w rodzinnej parafii pw. św. Jacka w Stanowicach z rąk Ks. Bp Gerarda Bernackiego. Jest pionierem pomocy osobom chorym na AIDS w Polsce. Już w czasie studiów teologicznych, realizując charyzmat zakonny, podjął pracę z osobami uzależnionymi od narkotyków i chorymi na AIDS.

Po raz pierwszy wystąpił w obronie ich praw w 1989 roku. Rok później stworzył w Konstancinie pierwszy ośrodek dla ludzi zakażonych wirusem HIV a w kolejnych latach ośrodki resocjalizacyjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i hospicjum w Piastowie i Otwocku. W latach 1995-2003 pełnił funkcje pełnomocnika ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Jest współtwórcą pierwszego Krajowego Programu ds. przeciwdziałania AIDS. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest współzałożycielem Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej oraz Fundacji Edukacji Społecznej. W listopadzie 2004 roku założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Prowadzi wykłady z zakresu etyki zawodów medycznych i socjologii medycyny. Jest wykładowcą miedzy innymi na studiach podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz profilaktyki i promocji zdrowia na KUL-u. W latach 1999 – 2003 był członkiem Komisji ds. AIDS przy Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W latach 2001 – 2007 był Radnym prowincjalnym Zakonu Ojców Kamilianów.

W 2007r. wybrany Prowincjałem Prowincji Polskiej Zakonu Posługujących Chorym. Dnia 19 kwietnia 2010 roku wybrany na drugą kadencję Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym.

Za: www.kamilianie.eu