Korona Modlitwy dla Królowej Polski

Pod hasłem: „Korona modlitwy dla Królowej Polski” przebiegała na Jasnej Górze tegoroczna uroczystość NMP Królowej Polski. Obchody wpisują się w jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. W środę, 3 maja Mszy św. o godz. 11.00 z udziałem polskich biskupów przewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Obecnych jest kilkanaście tysięcy pielgrzymów.

Papież Franciszek w czasie dzisiejszej audiencji generalnej na Placu św. Piotra przypomniał o uroczystości Maryi Królowej Polski: „Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wasze Święto Narodowe. Proszę o brawa dla Królowej Polski! Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której śpiewacie: ‘Tyś wielką chlubą naszego narodu’. W waszych codziennych wyborach podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Waszej Ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie, z serca błogosławię. Niech żyje Polska!”.

W jasnogórskich uroczystościach uczestniczą księża arcybiskupi i biskupi; przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzyści, politycy, działacze społeczni, członkowie różnych organizacji kościelnych i państwowych. Przybyli przedstawiciele Polonii z całego świata, członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, konfratrzy Zakonu Paulinów, rektorzy uczelni, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, wśród nich Akcji Katolickiej i Civitas Christiana, Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy, animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

„Przychodzimy tutaj, by powierzyć się Bożej Matce, Tej, która otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową – powiedział rozpoczynając Eucharystię o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów – Dziś na nowo, wzorem minionych pokoleń, naszą Ojczyznę, składamy u stóp Jezusa i Jego Matki Maryi. Tu na Jasnej Górze wypowiadano wiele aktów uroczystego zawierzenia wobec Tej, która broni nas w niebezpieczeństwach i udziela pociechy w utrapieniach. To wielkie dziedzictwo ducha dzisiaj staje się dla każdego z nas zobowiązaniem”.

„Przed laty Prymas Tysiąclecia wołał: Polska żyje… Polska pracuje… Polska nie traci nadziei… Polska wierzy… Polska miłuje… Polska idzie w przyszłość… Jedna jest Polska — wspólna Matka! Jej ramiona — dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce – przypomniał o. Chrapkowski – Oto nieustannie prosimy, tu na Jasnej Górze przed Obliczem Królowej Polski, by Ojczyzna nasza prawdziwie była wspólnym domem, wspólnym wyzwaniem i wspólnym zobowiązaniem dla każdego. Dlatego wołamy: Maryjo, naucz nas takiej miłości do Ojczyzny, która stawia dobro wspólne ponad wszelkie podziały i osobiste interesy”.

„Obecny rok, to czas jubileuszowego dziękczynienia za dar koronacji Cudownego Obrazu papieskimi koronami w 1717 roku. Korona modlitwy dla Królowej Polski oraz nasze duchowe dary to szczególny, niematerialny diament Żywej Korony, którą chcemy darować Maryi. Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, drogocennych darów wotywnych. Teraz przyszedł czas, abyśmy dołożyli starań, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają. Przyjmij więc Maryjo nasze przemienione życie, którym chcemy służyć Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi” – dodał generał Zakonu.

*

Abp Stanisław Gądecki rozpoczął swoją homilię od przywołania fragmentu Akatystu:

„Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana,
Witaj, bo jesteś tronem Króla,
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy” (Akatyst, Stasis pierwsza, Ikos pierwszy
)

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Maryję nazywamy Królową przede wszystkim ze względu na Jej Syna. „Królewskość Maryi jest więc pośrednia, ponieważ tylko Pan Bóg jest Władcą najwyższym i jedynym, Maryja natomiast sprawuje nad nami królewską władzę, służąc nam swoją opieką – wskazał – My niestety, często zniekształcamy obraz panowania Maryi, kiedy przestawiamy je według wzorca panowania zaczerpniętego z czysto ziemskiej tradycji. Tymczasem Maryja – podobnie zresztą jak i Jej Syn – nie kierowali się tym stylem myślenia i działania. Oni dobrze wiedzieli, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jak nam to wyjaśnia encyklika Redemptoris Mater, królowanie Maryi polega na służbie (…)”.

Następnie abp Stanisław Gądecki przypomniał historyczne wydarzenia, które przyczyniły się to tego, że tytuł „Królowa Polski” zaistniał w narodowej świadomości. Podsumowując powiedział: „Śluby Kazimierzowskie umocniły w świadomości polskiego narodu szczególną miłość do naszej Królowej, Pani Jasnogórskiej. Polacy uznali w niej Królową swoich serc i – tak w Ojczyźnie, jak i poza jej granicami – związali się z Nią w sposób nierozerwalny, związali z Nią swoje nadzieje”.

„Pamiętamy o tym zwłaszcza dzisiaj, kiedy ojcowie paulini – dla uczczenia trzechsetnego Jubileuszu Koronacji Jasnogórskiego Obrazu – wzywają nas do włączenia się w przedsięwzięcie nazwane ‘Żywą koroną Maryi’. Ta inicjatywa nie zmierza do ponownego ‘koronowania’ Maryi koronami materialnymi, ale do ‘ukoronowania’ jej naszym ewangelijnym stylem życia. Dąży ona do ofiarowania Maryi naszych darów duchowych, które będą świadczyć o tym, że istotnie pragniemy, aby Ona królowała w naszych sercach. Zachęca nas do tego, byśmy – przesyłając na Jasną Górą własną fotografię – zapisali na niej osobisty dar duchowy dla Najświętszej Maryi Panny, dla przykładu: regularne czytanie Pisma Świętego, spowiedź po wielu latach, pojednanie z kimś po długim konflikcie, postanowienie porzucenia uzależnienia, dziesiątka różańca świętego itd. Ten gest będzie wyrazem naszej codziennej miłości skierowanej do Maryi. Będzie on wprowadzeniem Maryi do naszego domu, do naszej rodziny i naszego życia. W ten sposób staniemy się ‘żywym diamentem’ w koronie Maryi, a Ona stanie się Panią naszego życia” – mówił arcybiskup.

„Jest to inicjatywa godna pochwały, przypadająca w 300-letnią rocznicę koronacji jasnogórskiego obrazu oraz w 60-tą rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Nowenny; tego dziejowego programu duchowej odnowy polskiego narodu, opartego na Ślubach Jasnogórskich” – podkreślił metropolita poznański.

Druga część homilii dotyczyła Konstytucji 3 maja 1791 r. „Ta konstytucja była wielkim osiągnięciem XVIII-wiecznej polskiej myśli politycznej. Była pierwszą spisaną Konstytucją w Europie, a drugą – po amerykańskiej – na świecie. Była przejawem politycznej roztropności naszych posłów, którzy potrafili – bez rewolucyjnych wstrząsów – zreformować ustrój państwowy. Była wreszcie dowodem umiejętności znalezienia kompromisów przez najważniejszych polskich polityków” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

„Jako naród doświadczamy dzisiaj podziałów, doświadczamy braku jedności, które biorą się z naszego dążenia do panowania nad innymi na sposób ziemski, a nie na sposób Królestwa Bożego. Na sposób ziemski,czyli przez górowanie nad innymi a nie na sposób Królestwa Bożego, czyli przez służbę miłości. W takim położeniu Tobie, O Maryjo – Królowo serc wszystkich Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – z niewoli oswobodzeni, zawierzmy naszą teraźniejszość i przyszłość. Naucz nas jednej rzeczy, a mianowicie umiejętności służenia braciom” – podsumował kaznodzieja.

*

W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczą księża arcybiskupi i biskupi: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński; abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko- praski; bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski; bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski; bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski; bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki; abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy; bp senior Jan Wieczorek z Gliwic; bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski; bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy z Kalisza, bp Michał Janocha, biskup pomocniczy z Warszawy; bp Marek Marczak, biskup pomocniczy z Łodzi.

Podczas Mszy św. został ponowiony Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Była również możliwość złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości będzie koncert poświęcony Maryi w wykonaniu zespołu Guadalupe z Lublina.

Msza św. 3 maja z Jasnej Góry jest transmitowana w TV Trwam oraz na kanale youtube.comjasnogórskiego Sanktuarium.

Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa za Ojczyznę – „Korona różańca dla Królowej Polski” prowadzona przez Jana Budziaszka, perkusistę zespołu Skaldowie. Modlitwę oprawił swoim śpiewem zespół ewangelizacyjny Guadalupe z Lublina. Różaniec połączony był ze składaniem świadectw członków zespołu o działaniu Matki Bożej. Słowa o cudownym działaniu Maryi w życiu narodu wypowiedział o. Melchior Królik, jasnogórski archiwista, który rejestruje cuda i łaski zdziałane za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej /posłuchaj w audio/.

*

Tegoroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze rozpoczęła się we wtorek, 2 maja w południe otwarciem wystawy w Arsenale pt. „Regalia Matki Bożej, Królowej Polski”. Wystawę prezentującą dary wotywne składane Królowej Polski na przestrzeni wieków otworzył przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

O godz. 18.30 z bazyliki jasnogórskiej pod szczyt jasnogórski przeszła procesja maryjna, którą poprowadził o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. O godz. 19.00 odprawiona została Msza św. w bazylice pod przewodnictwem o. Mieczysława Polaka, podprzeora Jasnej Góry /posłuchaj homilii/.

Dzień zakończył Apel Jasnogórski pod przewodnictwem o. Stanisława Jarosza, moderatora dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, i całonocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej prowadzone przez Bractwo NMP Królowej Polski oraz księży pasjonistów z Łodzi.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mn, es

Za: www.jasnagora.com