Rozstrzygnięcie III Międzynarodowego Konkursu

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, zorganizował już po raz ósmy, a po raz trzeci na skalę międzynarodową, konkurs plastyczno – literacki na temat bł. Bolesławy Lament.

Tegoroczną edycję konkursu ubogaciły obchody 50-tej rocznicy otrzymania od Stolicy Apostolskiej Decretum Laudis przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, którego założycielką była bł. Bolesława Lament. Błogosławioną Bolesławę cechowała bezwzględna wierność woli Bożej, heroiczność cnót w pokonywaniu mnożących się na jej drodze przeszkód oraz żarliwe apostolstwo, dzięki któremu nawet w ciężkich czasach niewoli a także w okresie trudnych osobistych doświadczeń; choroby i cierpienia, bł. Bolesława troszczyła się i modliła o zbawienie dusz ludzkich.

Myślą przewodnią konkursu były słowa: „Wszystko na większą chwałę Bożą” jako nadrzędna dewiza i duchowy fundament życia bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament i szerzenie Jej kultu, budzenie zapału do naśladowania Jej w dążeniu do świętości, duchowy rozwój oraz pielęgnowanie talentów artystycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych a także integracja rodziny.

Konkurs miał charakter otwarty oraz jednoetapowy. Trwał od 25 października 2016 r. do 1 marca 2017 r. i obejmował następujące grupy wiekowe:

– w kategorii plastycznej:

  • I grupa- 8 do 10 lat,
  • II grupa–od 11 do 13 lat,
  • III grupa–od 14 do 16 lat, 

IV grupa – powyżej 16 lat

– w kategorii literackiej:

  • I grupa – od 11 do 13 lat,
  • II grupa – od 14 do 16 lat,
  • III grupa – powyżej 16 lat.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Regulaminie – pracy plastycznej lub literackiej odnoszącej się do dowolnie wybranych scen z życia i działalności bł. Bolesławy.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, tak w Polsce, jak również poza jej granicami. Prace zagraniczne napłynęły m. in. z Kazachstanu, z Białorusi, z Litwy, z USA (Nowy Jork), z Irlandii.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 1103 prac, w tym 1000 plastycznych i 103 literackich.

19 marca 2017r. Jury w siedmioosobowym składzie dokonało oceny nadesłanych prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 28 miejsc i 62 wyróżnienia.
Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę: walory artystyczne pracy, wrażliwość duchową autora, zgodność pracy z tematyką konkursową, oryginalność i pomysłowość oraz współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę.

Wyłonienie najlepszych prac przysporzyło Komisji Konkursowej niemało trudności, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno prace plastyczne jak i literackie nadesłane na konkurs w większości odznaczały się wysokim poziomem artystycznym, bogatym i wiernym przekazem tematycznym oraz twórczym zaangażowaniem i wrażliwością duchową autorów.

Dlatego, nagradzając bądź wyróżniając zaledwie niektóre spośród nadesłanych prac, jednocześnie składamy szczere gratulacje i serdeczne podziękowania nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy włączyli się w to chwalebne dzieło, którzy poświęcili swój czas, włożyli swoje siły i serce w przygotowanie własnych wytworów.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom, Rodzicom i Opiekunom, którzy zachęcili swoich wychowanków i współpracowali z uczestnikami konkursu.

Serdecznie dziękujmy za objęcie patronatu nad konkursem: Władzom kościelnym, Protektorom medialnym, Redaktorom naczelnym pism, Instytutom, Stowarzyszeniom, Fundacjom, Uczelniom, Wydawnictwom, Władzom Województwa, Miasta, Powiatu i Gminy.

Składamy podziękowania licznym Darczyńcom i Sponsorom, którzy ofiarowali środki na ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu i którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspierania tego godnego dzieła. Bóg zapłać!

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej! Dyplomy i nagrody rzeczowe za nagrodzone i wyróżnione prace zostaną przesłane pocztą w połowie czerwca 2017r. na adres wskazany w karcie zgłoszenia.

Po dokonaniu oceny prac Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych kategorii wiekowych:

KATEGORIA PLASTYCZNA

GrupaI – od 8 do 10 lat

I m. Piotr Kozioł, Szkoła Podstawowa, Wola Ociecka, op. Halina Kozioł
II m. Oliwia Zglińska, ZS i PP Nr 3, Ostrowiec Świętokrzyski, op Danuta Wiśniewska, Anna Barańska III m. Mateusz Pietrowcow, Szkoła Podstawowa, Wasilków, op. Ewa Baranowska
III m. Bejnar Jewa, wieś Opsa, rejon Brasławski, Białoruś, op. Szukel Jelena

Wyróżnienia:

1. Dominika Pietrauskaitie, Gimnazjum w Ejszyszkach, Litwa, op. s. Anna Wojtonis
2. Zuzanna Kirkicka, Akademia Języka Polskiego, Manchester, NJ., op. Marta Kirkicka
3. Cyprian Czukiewski, Polska Szkoła Dokształcająca, Brooklyn, USA, op. Renata Palac
4. Regina Turgieniewa, Szkoła Odrodzenia Narodowego, Pawłodar, Kazachstan, op. Maria Drąg
5. Sandra Jacyna, wieś Opsa, rejon Brasławski, Białoruś, op. Szukel Jelena
6. Emilia Niezgoda, Szkoła Podstawowa, Sierzchowy, op. Anna Pachowczyk
7. Kamil Dymidziuk, Szkoła Podstawowa Nr 1, Kętrzyn, op. Małgorzata Piekarska
8. Weronika Fabiańska, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zgierz, op. Malwina Cholewińska, Mirosław Mielczarek 9. Julia Ciemniewska, Szkoła Podstawowa Nr 2, Łomża, op. Małgorzata Kneć
10. Zuzanna Niewińska, Presentation Girls Schyl, Maynooth, Irlandia, op. Weronika Niewińska
11. Alan Pindor, Szkoła Podstawowa, Dębowa Góra, op. Dorota Mozga
12. Paulina Dańkowska, Szkoła Odrodzenia Narodowego, Pawłodar, Kazachstan, op. Maria Drąg

Grupa II – od 11 do 13 lat

I m. Bartłomiej Rypkowski, Gimnazjum, Radziejowice, op. Elżbieta Olborska
II m. Sandra Graniczny, Publiczna Szkoła Podstawowa, Zasów, op. Maria Bartoszek
III m. Natalia Młynarz, Zespół Szkół Nr 4, Jaworzno, op. Daniel Tarasek
III m. Zuzanna Bieszczad, Szkoła Podstawowa Nr 1, Kąty Wrocławskie, op. Adam Wilczyński

Wyróżnienia:

1. Aleksandra Strynowicz, wieś Opsa, rejon Brasławski, Białoruś, op. Szukel Jelena 2. Aleksandra Łamejko, Zespół Szkół Nr 2, Nidzica, op. Małgorzata Rydzewska
3. Antoni Michalak, Zespół Szkól, Jedwabno, op. Dorota Lemańska
4. Igor Pacuszka, Zespół Szkół Nr 1, Nidzica, op. Jolanta Szałanda

5. Wiktoria Balcerek, Szkoła Podstawowa, Maszewo, op. Bogumiła Graczyk
6. Eryk Bylica, Szkoła Podstawowa Nr 1, Chrzanów, op. Jolanta Bryk
7. Nikola Wołynkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1, Końskie, op. WiesławaWęglińska 8. Karolina Radecka, Gimnazjum Nr 1, Żory, op. Anna Strzoda
9. Tacjana Biełuś, wieś Opsa, rejon Brasławski, Białoruś, op. Iryna Wysockaja
10. Marta Kacperska, Zespół Szkół Nr 111, Warszawa, op. Małgorzata Kacperska 11. Bartłomiej Tomczyk, Szkoła Podstawowa Nr 21, Radom, op. Ewa Dąbrowska 12. Cyprian Maciąg, Zespół Szkół Nr 9, Wrocław, op. Ewa Chaszczewicz

Grupa III – od 14 do 16 lat

I m. Paulina Kościelniak, Gimnazjum Nr 3 w ZSO, Kętrzyn, op. s. Stefania Krystyna Niewińska II m. Aleksandra Wołoszyn, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Biłgoraj, op. Grażyna Skakuj III m. Oliwia Łysiak, Gimnazjum Nr 3, Olsztyn, op. Marta Krawczyk
III m. Iewa Zinis, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, Litwa, op. Krystyna Dejnarowicz

Wyróżnienia:

1. Magdalena Małasiewicz, Gimnazjum Nr 18, Częstochowa, op. Anna Langier
2. Wiktoria Sobczak , Zespół Szkół Nr 2, Kolno k./ Reszla, op. Maria Matyjasek
3. Aleksandra Zabłocka, Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Grajewo, op. Dorota Zabłocka 4. Aleksandra Klich, Gimnazjum Nr 6, Płock, op. Ewa Bembenista
5. Gabriela Świetlicka, Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące, Lublin, op. Jadwiga Lis 6. Niekruta Jryna, Parafia Wniebowzięcia NMP, Darewo, op. s. Jana Salej
7. Martyna Biedrzycka, Zespół Szkół, Baczyna, op. Anna Oszczyk

Grupa IV – powyżej 16 lat

I m. Urszula Ołdak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Bartoszyce, op. Lidia Fit
II m. Aleksandra Preś, Zespół Szkół, Wieluń, op. Katarzyna Preś
III m. Mikołaj Kurdziej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce, op. Irena Górczak III m. Dominika Wożniak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Nidzica, op. Beata Żygadło

Wyróżnienia:

1. Halina Gnat, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg, op. Ewa Bednarska – Siwilewicz 2. Weronika Stapurewicz, I LO w ZSO, Kętrzyn, op. s. Stefania Krystyna Niewińska
3. Sylwia Boba, II Liceum Ogólnokształcące, Końskie, op. Grażyna Stolarska – Dukat
4. Katarzyna Kania, Zespół Szkół Zawodowych, Mrągowo, op. Maria Sobieraj
5. Bożena Małysko, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg, op. Ewa Bednarska – Siwilewicz 6. Konrad Florysiak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Nidzica, op. Beata Żygadło
7. Karolina Kasprzycka, I Liceum Ogólnokształcące, Sandomierz, op. ks. Michał Grochowina

KATEGORIA LITERACKA

Grupa I – od 11 do 13 lat

I m. Anna Bembenista, Gimnazjum Nr 6, Płock, op. Ewa Bembenista
II m. Anna Prystupa, Szkoła Podstawowa, Nieledew, op. Elżbieta Lebiedowicz III m. Klaudia Czuper, Szkoła Podstawowa Nr 2, Ełk, op. Hanna Tyszkiewicz III m. Alicja Stypułkowska, Gimnazjum, Białystok, op. s. Paula Anna Anrdaka

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Kirkicka, Akademia Języka Polskiego, Manchester, NJ, op. Marta Kirkicka
2. Gabriel Starzec, Polska Szkoła Dokształcająca, Brooklyn, NY, op. Anna Kubicka, Beata Bialy 3. Stanisław Mackiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 3, Libiąż, op. Joanna Drzewniak
4. Antonina Mikosik, Szkoła Podstawowa Nr 91, Łódź, op. Bożena Kosmalska
5. Laura Jasińska, Szkoła Podstawowa Nr 1, Nidzica, op. Jolanta Szałanda
6. Ewa Gołaszewska, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa , Pasym, op. Marta Ostrowska

Grupa II – od 14 do 16 lat

I m. Eugeniya Jermolaeva, Szkoła Odrodzenia Narodowego, Pawłodar, Kazachstan, op. Maria Drąg
II m. Maria Majewska, Zespół Szkół Nr 3, Nidzica, op. Elżbieta Skwarska
III m. Magdalena Pawlak, Gimnazjum im Zesłańców Sybiru, Piława Górna, op. Marta Sochacka-Pelczar III m. Katarzyna Ślemp, Zespół Szkół, Goczałków, op. Ewa Miałkowska

Wyróżnienia:
1. Iewa Zinis, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, Litwa, op. Krystyna Dejnarowicz 2. Martyna Pietrzak, Zespół Szkół Miejskich Nr 3, Grajewo, op. Irena Konopko
3. Aleksandra Zalewska, Gimnazjum Nr 1, Sokółka, op. Katarzyna Zalewska
4. Emilia Szymczak, Zespół Szkół, Osuchów, op. Elżbieta Olborska
5. Daria Jurczuk, Zespół Szkół, Białopole, op. Wanda Koza
6.. Zuzanna Kabat, Publiczne Gimnazjum im Królowej Apostołów, Kraków, op. Aneta Kołodziej

Grupa III – powyżej 16 lat

I m. Karolina Basiak, II Liceum Ogólnokształcące, Końskie, op. Grażyna Stolarska – Dukat
II m. Jarosław Mitrus, SOSW dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, Lublin, op. Elizbieta Czyżewska III m. Kamil Mackiewicz, Zespół Szkół Nr 4, Mława, op. s. Marietta Jadwiga Kuniszewska
III m. Adrian Płusa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8, Kielce, op. Andrzej Jończyk

Wyróżnienia:
1. Renata Leś, Akademia Języka Polskiego, Manchester, NJ, op. Marta Kirkicka
2. Patryk Strzałeczki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Bartoszyce, op. Lidia Fit
3. Izabela Zub, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8, Kielce, op. Andrzej Jończyk
4. Julia Buczek, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Biłgoraj, op. Jolanta Rycyk, Grażyna Skakuj 5. Marta Dukat, II Liceum Ogólnokształcące, Końskie, op. Grażyna Stolarska – Dukat
6. Karolina Jurkiewicz, I Liceum Ogólnokształcące, Mława, op. s. Sabina Monika Pruszyńska

Nidzica, 26 kwietnia 2017r.
Koordynator konkursu: s. Halina Grygo MSF

ZOBACZ: GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH – konkurs o bł. Bolesławie Lament 2017r