Koszyce Małe: Sercańskie spotkanie młodzieży

Gościnny dom w Koszycach Małych stał się w dniach 9-11 marca miejscem spotkania młodzieży (60 osób), należącej do Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Uczestnicy spotkania przyjechali z Florynki, Sosnowca, Bełchatowa, Binczarowej, Lublina, Krakowa i Pliszczyna. Spotkanie miało charakter formacyjno-organizacyjny, choć nie brakowało czasu na zabawę, rozmowę, spacery.

Spotkanie rozpoczęła Droga Krzyżowa według słów Ojca Dehona, którą przygotowała grupa z Florynki. Następnie była okazja poznać licznie przybyłych księży, którzy podzielili się historią swojej drogi do Sercanów i aktywności w RSM-ie.

Sobota była dniem, w którym elementy skupienia i modlitwy (jutrznia, adoracja, Msza Święta, medytacja nad Pismem Świętym, spowiedź) połączone były z formacją (konferencja ks. Bartłomieja Króla SCJ – „Młodzież sercańska, młodzież dehoniańska, praca w grupach na temat odróżnienia „idoli” od autorytetów”). Odbyło się też spotkanie księży i osób z Ruchu Sercańskiej Młodzieży, którzy omawiali plan tegorocznych Sercańskich Dni Młodych, rolę RSM-u i formy działania podczas SDM-u. Zwieńczeniem dnia były zabawy integracyjne i prezentacja filmu z ubiegłorocznego SDM-u.

Niedziela, która kończyła spotkanie to Eucharystia, chwile pożegnania i zobowiązanie organizatorów, żeby było więcej takich spotkań!

Ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl