Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: „Zjednoczenie domem wiary”

W świętowanie jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego wpisuje się Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2012r. Hasłem tegorocznego kongresu będą słowa: ZJEDNOCZENIE DOMEM WIARY.

Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK)  rozpocznie się 21 września br.  w Konstancinie- Jeziornej o godz. 17. Pierwszy etap pozwoli uczestnikom na odkrywanie bogactwa ZAK razem z przedstawicielami wspólnot należących do Zjednoczenia. Potrwa on od piątku wieczora do niedzielnego poranka. Druga część kongresu odbędzie się w Ołtarzewie koło Warszawy z Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów. W programie: uroczysta Msza Święta w kościele seminaryjnym, której przewodniczyć będzie Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC, podczas której do Zjednoczenia zostanie przyjętych 10 nowych członków. Następnie przygotowano czas świadectw, nabożeństwo posłania i wspólną agapę.

W Kongresie weźmie też udział Przełożony Generalny ks. Jacob Nampudakam SAC. Jest on też asystentem eklezjalnym ZAK. W programie obok wystąpienia ks. Generała znajdzie się czas na wspólną modlitwę przy krzyżu św. Wincentego, a także na inne ciekawe propozycje, które pomogą lepiej zrozumieć, co to znaczy, że Zjednoczenie jest domem wiary.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało założone w 1835 roku w Rzymie, przez włoskiego kapłana św. Wincentego Pallottiego i grupę jego duchownych i świeckich współpracowników. Uświadomili oni sobie, że przykazanie miłości zawiera też w sobie troskę o wieczne zbawienie bliźniego, tak jak o swoje własne. Oddali się więc bez reszty trosce o uświęcenie własne i swoich bliźnich. Postanowili złączyć się węzłem współzawodniczej miłości chrześcijańskiej i utworzyć Dzieło Pobożnego Zjednoczenia, które stawiało sobie za cel:

  • Rozszerzanie wiary i religii Jezusa Chrystusa wśród niewierzących;
  • Ożywianie, utrzymywanie i pomnażanie wiary wśród katolików;
  • Wykonywanie wszelkich dzieł miłosierdzia, aby w każdym człowieku był poznany Bóg.

Do współpracy w tym Dziele zaprosili świeckich i duchownych, ludzi różnych stanów i zawodów, kobiety i mężczyzn. Apostolstwo bowiem postrzegali jako zadanie powszechne, w które z jednakowym zaangażowaniem mogą i powinni włączać się wszyscy członkowie Kościoła. Obecnie wszyscy ludzie mogą włączać się w charyzmat Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w dwojaki sposób: jako członkowie lub współpracownicy Zjednoczenia.

Ks. Marek Chmielniak SAC Przewodniczący KRK ZAK zachęca do uczestnictwa wszystkich członków i współpracowników- Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć kongresowej atmosfery modlitwy i świętowania. Zachęcamy do organizowania wspólnych wyjazdów i pielgrzymek z każdego miejsca naszej Ojczyzny – nie tylko z okolic Warszawy – aby w tym dniu być razem wokół Chrystusa wraz z Maryją Królową Apostołów i z wszystkimi, którzy tworzą zjednoczeniowy dom wiary. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do ożywienia wiary, rozpalenia miłości i apostolskiego zapału oraz przeżycia prawdziwej i głębokiej radości. Wszystkie osoby i grupy, które przyjadą do Ołtarzewa prosimy zgłosić do Sekretariatu KRK ZAK do 10 września br.

Krajowy Kongres ZAK będzie kolejnym cennym doświadczeniem roku jubileuszowego, który pomoże budować nowe „mosty” współpracy.

Marta Michalska


ZOBACZ PROGRAM (W PDF)