Kraków CFD: 15 lat formacji do modlitwy Słowem Bożym

W dniach 19-20 września 2012 r. odbyło się w Warszawie 50. Sympozjum Biblistów Polskich. Spotkanie miało miejsce w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Do udziału w jubileuszowym sympozjum biblistów został zaproszony również ks. Krzysztof Wons SDS – dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W środę, 19 września, podzielił się z zebranymi biblistami doświadczeniem 15.letniej formacji do modlitwy Słowem Bożym, proponowanej przez CFD w Krakowie i Trzebini. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Dom Słowa. 15. lecie Centrum Formacji Duchowej”; tekst jest dostępny na stronie internetowej: www.cfd.sds.pl.

Salwatoriańskie Centrum Formacji Duchowej „stało się domem miłośników Słowa – jak zauważył ks. Krzysztof Wons – także dzięki osobom prowadzącym spotkania, rozkochanym w Biblii; dzięki cenionym biblistom i duchowym mistrzom praktyki lectio divina przyjeżdżających do nas z Polski i innych krajów”. Prowadzącymi sesje w Szkole Biblijnej i Szkole Modlitwy Słowem Bożym byli m.in.: ks. Waldemar Chrostowski (przewodniczący SBP od 2003 r.), o. Piotr Gryziec OFM Conv., ks. Stanisław Haręzga, Danuta Piekarz, ks. Roman Pindel, ks. Jan Kanty Pytel, ks. Stanisław Witkowski MS, ks. Mirosław Stanisław Wróbel, o. Ryszard Wróbel OFM Conv., Anna Świderkówna; a spoza Polski: kard. Gianfranco Ravasi, o. Raniero Canalamessa OFM Cap., Bruna Costacurta, o. Innocenzo Gargano OSBCam, ks. Bruno Maggioni, br. L. Manicardi (Bose) czy o. Marie Jacques de Belsunce.

PSz

Zobacz również stronę internetową Stowarzyszenia Biblistów Polskich – www.sbp.net.pl.

Za: www.sds.pl