Kraków: Konferencja o klauzuli sumienia

PLAKATPrawnicy, lekarze, etycy i politycy w piątek 22 maja w Krakowie będą dyskutować o klauzuli sumienia w Polsce i Europie. W auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 pojawią się m.in. prof. dr hab. Bogdan Chazan, prof. dr hab. Andrzej Zoll, Marek Jurek, dr hab. Kazimierz Ujazdowski czy prof. dr hab. Ryszard Legutko. Sesję o godz. 9.00 otworzy kard. S. Dziwisz.

KWPZM w Polsce jest patronem specjalnym konferencji – będzie na niej obecny i słowo wstępne wygłosi o. Janusz Szok CSsR – Przewodniczący KWPZM.

 


Plan konferencji:

9.00: Wprowadzenie:

– JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

– JM Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Rektor UPJPII

– o. Janusz Sok CSsR – Przewodniczący KWPZM w Polsce

– Jakub Bałtroszewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Jeden z Nas

Sesja I: prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

9.30 – „Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia” (ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII)

9.50 – „Istota i funkcja sprzeciwu sumienia” (dr hab. Aleksander Stępkowski)

10:10 – „Charakter prawny występujących w polskim ustawodawstwie klauzul sumienia” (prof. dr hab. Andrzej Zoll)

10:30 – “Polska tożsamość konstytucyjna, a klauzula sumienia” – (dr hab. Kazimierz Ujazdowski)

10:50 przerwa kawowa

Sesja II: prowadzenie: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

11.10 – „Co się wydarzyło w szpitalu św. Rodziny” (prof. dr hab. Bogdan Chazan)

11.30 – „Postulat zmian w prawie polskim dotyczący klauzuli sumienia” (Marek Jurek)

11:50 – „O znaczeniu klauzuli sumienia” (prof. dr hab. Ryszard Legutko)

12:10 – „O prymacie prawa Bożego nad prawem stanowionym” (ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz)

12.30 – Dyskusja i pytania z sali. (Prowadzenie: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP)

POBIERZ PLAKAT W PDF