Kraków: misje w przedszkolu

W grudniu 2013 r. Sekretariat Misyjny krakowskiej prowincji franciszkanów współpracował z Fundacją Brat Słońce przy realizacji projektu „Mały Mieszkaniec Świata – warsztaty z edukacji globalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

 

Fundacja przeprowadziła zajęcia dla trzech przedszkoli z podkrakowskich miejscowości: Wieliczki oraz Koźmic Wielkich. Łącznie odbyło się siedem spotkań, w których w sumie uczestniczyło około 120 przedszkolaków razem z opiekunami.

 

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z tematyką wielokulturowości, poprzez pokazanie różnic i podobieństw w życiu codziennym dzieci mieszkających w różnych częściach świata. Idea budzenia solidarności z ludźmi innych kontynentów jest wspólna z działaniem naszego Sekretariatu, dlatego z radością włączyliśmy się w realizację tego projektu.

 

W trakcie zabawy dzieci poszerzały wiadomości o obszarach geograficznych świata. Poznawały kraje naszych misji – Ugandę w Afryce, Peru i Boliwię w Ameryce Południowej.

 

Również dzięki materiałom przygotowanym przez Sekretariat Misyjny dzieci mogły dowiedzieć się o tym, jaka w tych krajach panuje pogoda i jak wpływa ona na życie małych mieszkańców.

 

Zobaczyły w jakich mieszkają domach i jak się ubierają (ubranie regionalne i zwyczajne). Przedszkolaki szukały podobieństw i różnic w strukturach rodzin, w obowiązkach domowych i szkolnych, poznały ulubione przekąski i owoce swoich rówieśników oraz ich zabawy i zabawki.

 

Jako, że projekt był realizowany w okresie przedświątecznym, wiele uwagi poświęcono także świątecznym zwyczajom bożonarodzeniowym w Polsce oraz wspomnianych krajach misyjnych, demonstrując dzieciom przepiękne szopki z tamtych regionów świata.

 

Dzieci miały możliwość zobaczenia i dotknięcia eksponatów pochodzących z Muzeum Misyjnego naszego Sekretariatu, przywiezionych z dalekich krajów. Były to zarówno rzeczy codziennego użytku takie jak: stroje, makatki, obrazki, lalki, instrumenty muzyczne, piłka wykonana z liści bananowca jak i bardzo egzotyczne: wypchany kajman czy pirania.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zdjęcia, które przedstawiały omawiane tematy. Dzięki tym elementom zajęcia były bardzo barwne i interesujące.

 

Zainteresowanie projektem przekroczyło najśmielsze oczekiwania Fundacji Brat Słońce. W styczniu 2014 r. do programu zgłosiły się kolejne przedszkola, co wskazuje na to, że projekt będzie kontynuowany.

Fundacja Brat Słońce/ak

Zobacz też: Oficjalna strona misyjna krakowskich franciszkanów

Za: www.franciszkanie.pl