Kraków: nadzieja Jana Pawła II u franciszkanów

W jaki sposób na przestrzeni lat, od października 1978 do dziś, zrealizowały się Papieskie nadzieje, pokładane w różnych częściach ludzkiej społeczności, w różnych środowiskach, w różnych częściach globu? Jakie inne owoce przyniosły światu i Kościołowi wszystkie oparte o Skałę Nadziei – Chrystusa? Co dziś możemy wyczytać z tekstów Jana Pawła II?

Te pytania wyznaczyły tematykę sympozjum organizowanego 4 listopada 2014 r. w Krakowie w ramach Dni Jana Pawła II – cennego projektu ustanowionego przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

 

Prelegenci, zaproszeni goście i słuchacze zgromadzeni w auli bł. Jakuba Strzemię klasztoru św. Franciszka przy ul. Franciszkańskiej 4 zostali powitani przez gwardiana dr Romana Banasika OFMConv. i rektora UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka.

Perspektywę akademicką sesji ukazał prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv., prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, głównego organizatora konferencji. Podkreślił rolę nadziei jako łącznika pomiędzy rozumiem a wiarą, co przekłada się również w kulturze, życiu społecznym, sztuce, nauce czy gospodarce. Wskazał na istotę nadziei, którą nie tylko się posiada, ale się ją pokłada w kimś lub czymś, jako nieodzowny element rozwoju osobistego.

 

 

Pięć kolejnych wystąpień prezentowało refleksję nad losami dziedzictwa Naszego Papieża i ukazało kilka ciekawych obrazów obecności chrześcijańskiej nadziei w różnych obszarach współczesności. Moderatorem całości był ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski.

Nadzieje Jana Pawła II pokładane w Ameryce Łacińskiej, ukoronowane wyborem Papieża Franciszka omówił prezentując bogaty wybór myśli z papieskich podróży na ten kontynent prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, który kilka lat spędził jako dyplomata w Brazylii.

 

 

Ks. Rafał Cyfka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie dał cenne świadectwo o obecności nadziei na Czarnym Kontynencie. Odwołując się do swych wizyt w Republice Środkowoafrykańskiej pokazał przykłady ludzi inspirujących się nauczaniem Jana Pawła II i przez to budujących przestrzenie nadziei wśród przemocy i zniszczenia.

Red. Janusz Poniewierski, autor dzieła „Pontyfikat. 1978-2005” mówił o nadziejach Jana Pawła II pokładanych w Europie, czego wyrazem było ogłoszenie nowych pięciu patronów naszego kontynentu.

 

 

Nadzieje Jana Pawła II związane z kwestią „kobiecą” próbowała przedstawić dr hab. prof. UW Ewa Leś. Odwołując się do wypowiedzi papieskich o „geniuszu kobiety” pokazała stan realizacji postulatu pełnej obecności kobiet w życiu publicznym i zawodowym.

Dr Stanisław Jaromi OFMConv. swe wystąpienie poświęcił nadziejom Jana Pawła II związanym z ochroną stworzenia. Prezentując papieskie analizy współczesnej ekologicznej sytuacji świata zauważył, że nie pomijały one żadnych trudnych tematów; mówiły o stale rosnących koszta ekologicznych dotychczasowych modeli rozwoju, zagrożeniach integralności ekosystemu Ziemi, konsekwencjach zniszczeń środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń (włącznie ze stale rozszerzającym się pojęciem chorób cywilizacyjnych).

 

 

Ale najważniejsze były konkretne kwestie dotyczące egzystencji człowieka, a więc tego fragmentu przyrody, którym sami jesteśmy. Pojawiały się przy tym mocne wezwania do zmiany orientacji ludzi i społeczeństw – zmiana w stronę większej troski o świat, w którym żyjemy; w stronę solidarności, odpowiedzialności i wstrzemięźliwości.

Kończąc uwagą, że Jan Paweł II sporo nadziei pokładał też w nas, swoich rodakach i dodając przykłady jak nam to słabo wychodzi o. Jaromi sprowokował ciekawą dyskusję o naszych zadaniach w realizacji ciągle aktualnego przesłania Naszego papieża.

 

 

Opowiadając na pytanie z sali o. Zdzisław Kijas krótko zaprezentował nadzieje dotyczące Azji. W czasie swej niedawnej wizyty w Korei wiele słyszał o żywej obecności słów nadziei Jana Pawła II realizowane m.in. poprzez misje Koreańczyków w innych krajach azjatyckich.

Dni Jana Pawła II odbywają się w Krakowie od 2006 r. i są przedsięwzięciem zarówno krakowskich uczelni, jak i szkół wyższych z województwa małopolskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II jest „NADZIEJA”. Na dni 4-6 listopada 2014 r. przygotowany jest bogaty interdyscyplinarny program, obejmujący m. in. sesje naukowe, koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy literackie i fotograficzne.

sj

foto: Anna Chorzępa

Za: www.franciszkanie.pl