Kraków: Seminarium 35+ u zmartwychwstańców?

Krakowscy zmartwychwstańcy są gotowi przyjąć pod swój dach ogólnopolskie seminarium duchowne dla kandydatów 35+ – zapewnił prowincjał ks. Wiesław Śpiewak CR. Wczoraj biskupi na 364. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zatwierdzili „ad experimentum” statut tego seminarium na 3 lata.

Inicjatywę tę od początku pilotuje biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a wcześniej rektor seminarium bp Grzegorz Ryś.

– Już w styczniu w czasie wstępnych rozmów z bp. Rysiem wyraziliśmy naszą gotowość w tej materii – zapewnił przełożony prowincjalny księży zmartwychwstańców. Jesteśmy dyspozycyjni, mamy obiekt i jesteśmy gotowi go udostępnić – dodał. Na tym etapie, do zmartwychwstańców jeszcze nie dotarły żadne oficjalne dokumenty czy decyzje biskupów w tej sprawie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zmartwychwstańcy mieliby udostępnić lokal na seminarium, natomiast o rektora, prefekta i ojca duchownego zatroszczy się odpowiednia komórka Episkopatu Polski. – My dajemy miejsce i całą oprawę logistyczną przedsięwzięcia. Lokalowo jesteśmy w stanie pomieścić nawet stu kandydatów – zadeklarował ks. Śpiewak CR. Najprawdopodobniej studia teologiczne będą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdyż księża zmartwychwstańcy nie posiadają własnego wydziału teologicznego.

Seminarium duchowne dla kandydatów w wieku 35+ będzie podlegało Konferencji Episkopatu Polski ponieważ będzie miało charakter ogólnopolski. Według statutu, nad całością jego funkcjonowania będzie czuwał ordynariusz miejsca czyli metropolita krakowski. W uzgodnieniu z KEP zostanie wybrany rektor, ojciec duchowny i prefekt studiów. Kandydatów do tego seminarium będą posyłali biskupi diecezjalni. Dolna granica wieku by zostać przyjętym to 35 lat, górnej – biskupi nie ustalili. W Polsce jest już ok. 20 kandydatów zainteresowanych przygotowaniem do kapłaństwa w tym seminarium.

Biskupi mają nadzieję, że seminarium duchowne dla kandydatów 35+ rozpocznie działalność od nowego roku akademickiego 2014/2015. Bp Artur Miziński z Rady Prawnej przyznał w rozmowie z KAI, że istnieje potrzeba utworzenia tego rodzaju seminarium, gdyż od kilku lat obserwuje się wzrost liczby kandydatów, którzy mają już ukończone studia i wiek powyżej 35 lat.

Formalnie na utworzenie seminarium będzie potrzebna jeszcze aprobata Stolicy Apostolskiej. Wkrótce statut zostanie przesłany do tzw. recognitio Kongregacji ds. Duchowieństwa, której podlegają obecnie seminaria duchowne na całym świecie.

W Centrum Resurrectionis w Krakowie mieści się m.in. Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Wydawnictwo „Alleluja”, redakcja miesięcznika „Via Consecrata”, bursa akademicka dla młodzieży. Ponadto odbywają się różne sesje naukowe i sympozja, a także spotkania różnych wspólnot katolickich i ruchów.

KAI/mm

Za: www.deon.pl