Kraków: studia podyplomowe na finiszu

1 lutego 2014 odbyły się w Krakowie ostatnie zajęcia pierwszego czterosemestralnego cyklu Studiów podyplomowych z franciszkanizmu. Słuchacze zdali ostatnie egzaminy, wysłuchali końcowych wykładów i zdobyli ostatnie wpisy na kartach egzaminacyjnych. Studia podyplomowe ukończyło 15 słuchaczy.

 

Słuchacze franciszkańskich studiów przez cztery uczestniczyli w 332 godzinach wykładów, które prowadzili specjaliści z różnych ośrodków naukowych, w tym między innymi z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Uczestnicy mieli okazję poznać duchowość franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem, jaki stanowią: duchowość biblijna, patrystyczna, średniowiecza, oraz możliwości jej praktycznych aplikacji.

Ostatni zjazd słuchaczy wraz wykładowcami i wszystkimi, którzy w jakiś sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia dwuletnich studiów z zakresu franciszkanizmu odbędzie się 15 marca 2014 roku o godzinie 15.00.

 

 

Spotkanie rozpocznie się wspólną Mszą Świętą dziękczynną pod przewodnictwem dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII, ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka, po której nastąpi uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz poczęstunek i wspólne świętowanie zakończonych sukcesem studiów.

Od lipca bieżącego roku rusza nabór na kolejny cykl Studiów podyplomowych z franciszkanizmu. Zajęcia będą odbywały się przez cztery semestry dwa razy w miesiącu (soboty) oraz dodatkowo dwa razy na semestr słuchacze będą mogli uczestniczyć w wykładach otwartych (piątki).

sg

foto: K. Gorgon

Za: www.franciszkanie.pl