Krucjata Różańcowa drogą odrodzenia

Ponad 40 tys. osób przystąpiło już do Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. Dzieło to zrodziło się z inicjatywy świeckich, którzy postanowili podjąć codzienną modlitwę za Polskę. Episkopat Polski jeszcze w sierpniu br. patronat nad dziełem zlecił Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej.

26 sierpnia br. biskupi polscy zlecili Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej, by patronowała rodzącemu się dziełu. Na Jasnej Górze jest centrum narodowej modlitwy za Ojczyznę.

– Nasz Naród potrzebuje duchowego i moralnego odrodzenia. Krucjata Różańcowa to inicjatywa, która ma za zadanie wyzwolić w nas pragnienie modlitwy w intencji Ojczyzny. Wiele ludzi podejmuje już modlitwę, pokutę, praktykowane są różne formy modlitwy różańcowej, wszystko to wzajemnie się dopełnia, nie chodzi o konkurencję, ale mobilizację duchową dla dobra Ojczyzny – podkreśla o. Zachariasz Jabłoński, definitor Zakonu Paulinów.

Księża biskupi zachęcają wiernych do modlitwy za Ojczyznę. Archidiecezja warszawska organizuje spotkania dla moderatorów, zelatorek. – Robimy wiele, zachęcamy do modlitwy za Ojczyznę – zaznacza ks. dr Henryk Małecki, moderator wydziałów duszpasterskich kurii warszawskiej. – W tej sytuacji w naszej archidiecezji należało przypomnieć, że każdy podejmujący takie oficjalne działanie musi mieć misję biskupa. Na Jasnej Górze jest główny ośrodek, biskupi diecezjalni decydują, w jaki sposób przebiegać będzie komunikacja. – dodaje. Na terenie archidiecezji warszawskiej jej metropolita ks. kard. Kazimierz Nycz powierzył koordynowanie modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny Zakonowi Ojców Paulinów w Warszawie.

A sama modlitwa różańcowa ma wielką moc. Można przytoczyć wiele faktów z historii naszego Narodu świadczących o tym, że dzięki modlitwie wypraszaliśmy potrzebne łaski dla Polski. I tym razem chodzi o dobro Narodu, o jego odrodzenie duchowe i moralne. Polacy postanowili zaczerpnąć ze wzoru płynącego z Węgier, gdzie podjęta przed laty Krucjata Różańcowa przyniosła oczekiwane skutki. Dokonano zmian w węgierskiej konstytucji, w jej preambule jest odwołanie do Boga, podjęto politykę prorodzinną, wzmocniono ochronę życia poczętego. Węgrzy wzięli sobie do serca słowa ks. kard. Józefa Mindszentyego, który w latach komunizmu napisał, że Węgry zostaną uratowane przez Różaniec, jeżeli 10 procent narodu podejmie modlitwę w intencji ojczyzny.

„Żyje w nas niezwykły dar modlitwy błogosławionego Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Przejmująca była jego modlitwa za Ojczyznę w stanie wojennym przez przyczynę Jasnogórskiej Pani. A na co dzień – ileż to modlitw Koronką do Bożego Miłosierdzia. (…) Teraz do tego bukietu dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę” – powiedział ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w homilii wygłoszonej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze 15 sierpnia 2011 roku. To od nas zależy, czy podejmiemy modlitwę za Ojczyznę. Jedno jest pewne, z pomocą Bożą możemy osiągnąć wiele.

Swój udział w tej modlitwie można zgłaszać listownie na adres: Klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, z dopiskiem: Krucjata Różańcowa.

Małgorzata Bochenek

Za: www.radiomaryja.pl