Oblaci NMP – Kijów: Katolickie Centrum Medialne

Poświęcenie nowego pomieszczenia Katolickiego Centrum Medialnego i Telewizji katolickiej

W czwartek, 24 listopada 2011 r., w Kijowie odbyło się poświęcenie nowego biura Katolickiego Centrum Medialnego oraz studii telewizyjnej pierwszej na Ukrainie telewizji katolickiej EWTN – Telewizji Wcielonego Słowa, opiekę nad którą podjęli Misjonarze Oblaci z Delegatury na Ukrainie.

Na uroczystość przybyli Nuncjusz Apostolski na Ukrainie – arcybiskup Thomas E. Gallikson, Wikariusz Generalny diecezji Kijowsko – Żytomierskiej – biskup Stanisław Szyrokoradiuk, biskup Witalij Skomarowski – przewodniczący komisji ds. Środków Masowego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Ukrainy, o. Ignatio Rois OMI – Radny Generalny na Europę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, o. Ryszard Szmydki OMI, Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów, liczni kapłani i bracia oblaci z Delegatury na Ukrainie, Białorusi i Turkmenistanu. Obecni byli również Sergij Osadczyj , Dyrektor programowy „Wolia Kabel” wraz z Oksaną Weselową, kierownikiem służby w sprawach pracy z kanałami, Dyrektor programowy kanału „5” – L. Miller, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej MP – ks. Józef Czerwonka i inni proboszczowie Kijowskich parafii, budowniczowie, wolontariusze i inni goście.

Na początku uroczystości dyrektor katolickiego Centrum Medialnego o. Paweł Wyszkowski OMI przywitał wszystkich obecnych, a następnie rozpoczął się obrzęd poświęcenia. Ze słowem powitania zwrócił się do wszystkich obecnych biskup Stanisław, który podziękował Wszechmogącemu Bogu za dar nowej gałęzi Centrum Medialnego – nowej telewizji i zachęcił wszystkich pracowników i wolontariuszy do pracy na niełatwej niwie Chrystusa, na jaką Pan posyła, a tą niwą są katolickie media w Ukrainie.

Biskup Witalij Skomarowskij odczytał dekret od Konferencji Episkopatu Ukrainy o tym, że o. Paweł Wyszkowski jest przeznaczony sekretarzem prasowym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Po tym odbyło się uroczyste poświęcenie nowego biura, które jest przeznaczone dla Katolickiego Centrum Medialnego, a mianowicie: kaplicy, studii telewizyjnej i sprzętu, biura działu strony internetowej oraz redakcji chrześciajańskich czasopismów dla dzieci „Wodograj” i „Wodograjczyk”.

Wersja ukraińska Telewizji Wcielonego Słowa rozpocznie nadawanie 8 grudnia br. w Kijowie.

Więcej (zdjęcia) na: www.oblaci.pl