Watykan: nagrody papieskich akademii dla Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie

Ewangelia przemawia do ludzkiego serca i jest przekazywana przede wszystkim przez żywe świadectwo wierzących. Stąd znaczenie przykładu męczenników, odważnych świadków licznych w starożytności chrześcijańskiej, jak i w naszych czasach.

Dają oni świadectwo miłości Boga – przypomniał Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników sesji publicznej papieskich akademii, która odbyła się wczoraj wieczorem w Rzymie. W tych dorocznych wspólnych spotkaniach uczestniczy siedem akademii. Wczorajszą sesję, na temat świadectw kultu męczenników, przygotowały dwie z nich: Archeologii i kultu męczenników.

Sesja publiczna papieskich akademii jest okazją, by ich specjalną nagrodą wyróżnić szczególnie zasłużone instytucje czy młodych uczonych. Tym razem otrzymali ją ex equo Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie, prowadzące od początku zeszłego stulecia wykopaliska w Ziemi Świętej, i archeolog Daria Mastrorilli, badaczka katakumb. Ponadto medal pontyfikatu przyznano Cecilii Proverbio, historyczce sztuki starochrześcijańskiej.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie