Kraków: Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe

28 listopada wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie powołali do istnienia Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe. Jego pierwszym prezesem został o. dr Stanisław Jaromi OFMConv, filozof.

„Pragniemy zgłębiać i popularyzować myśl franciszkańską w nowym kontekście kulturowym” – mówi zakonnik.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, wspieranie wszelkich służących temu działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

Towarzystwo ma organizować konferencje naukowe, wykłady, szkolenia i wystawy. Chce prowadzić badania i popularyzować ich wyniki. Zamierza wydawać własne czasopisma, prace naukowe, popularnonaukowe i informacyjne. Będzie zbierać i przechowywać wszelkiego rodzaju materiały naukowe, biblioteczne, archiwalne i muzealne, związanych przede wszystkim z działalnością Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Włączy się w prowadzenie biblioteki i gromadzenie wszelkiej dokumentacji i bibliografii prac naukowych członków Towarzystwa.

Zapowiada współpracę z innymi stowarzyszeniami i placówkami naukowymi oraz społeczno-kulturalnymi. Zamierza uczestniczyć w społecznym ruchu naukowym i kulturalnym krajowym i zagranicznym.

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na nauce Kościoła katolickiego, a szczególnie na duchowości franciszkańskiej.

Podczas spotkania założycielskiego z udziałem ordynariusza krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosława Zachariasza OFMConv, członkowie Towarzystwa zatwierdzili także statut organizacji, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną.

jms

Za: www.franciszkanie.pl