Ks. Adrian Galbas ponownie wybrany prowincjałem poznańskich pallotynów

Z sekretariatu poznańskiej prowincji pallotynów otrzymaliśmy informację, że ks. dr Adrian Galbas SAC został ponownie wybrany przełożonym prowincjalnym.

Ks. Adrian Galbas SAC – urodził się dnia 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił w roku 1987. Pierwszą konsekrację złożył dnia 29 września 1989 roku, zaś święcenia kapłańskie otrzymał dnia 7 maja 1994 roku.

Po święceniach kapłańskich pracował przez rok jako wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi. Następnie w latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1998-2002 pełnił funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. W roku 2002 został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie oraz ustanowiony Sekretarzem ds. Apostolstwa.

Dnia 18 grudnia 2003 roku został ustanowiony proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu. W latach 2002-2005 oraz 2008-2011 pełnił funkcję radcy prowincjalnego. Na pierwszą kadencję prowincjala został wybrany 16 lutego 2011 r. W czerwcu 2012 r. obronił doktorat z teologii duchowości na UKSW.

Redakcja