Książka o bł. Salomei i historii klarysek do końca XV wieku

Z okazji Jubileuszu 750 śmierci bł. Salomei Piastówny warto sięgnąć po książkę „Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie do końca XV wieku”.

W książce nakreślona jest sylwetka bł. Salomei, jej życie i cuda uzyskane za przyczyną pierwszej polskiej klaryski.  

Omówiono dzieje klasztorów i życie klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie.

Znajdziemy tutaj cenne informacje o rodzinie bł. Salomei , młodszego brata, księcia Bolesława Wstydliwego, jego żony św. Kingi, i innych, współczesnych im postaci historycznych.  

Zapoznamy się ze zwyczajami , panującymi w średniowiecznych klasztorach. Dowiemy się, jakich ksiąg liturgicznych używano i jakich świętych czciły klaryski.

Książka opatrzona jest ilustracjami zabytkowych przedmiotów , druków, obrazów itp. z klasztoru krakowskich klarysek. Zwiera 375 stron.

Autorką książki jest krakowska klaryska s. Elżbieta Sander OSC.

Zachęcam do nabycia tej książki. Stanowi ona cenne źródło wiedzy historycznej

Anna Dziemska

Więcej tutaj.