NIESTYGMATYCY, czyli obchody Roku Ojca Pio w Dziele Pomocy św. Ojca Pio

W roku 2018 obchodzimy 50. rocznicę śmierci oraz 100. rocznicę otrzymania stygmatów przez św. Ojca Pio. Jako Dzieło Pomocy św. Ojca Pio pragniemy włączyć się w oficjalne obchody roku jubileuszowego naszego patrona, by zwrócić uwagę na jego osobę, a dzięki temu na osoby najuboższe i cierpiące, zawsze bliskie sercu Ojca Pio.

Autorską propozycją Dzieła Pomocy na czas jubileuszu św. Ojca Pio jest kampania społeczna Niestygmatycy. – Poprzez opowiedzenie prawdziwych historii kampania ma uświadamiać problem stygmatyzacji osób bezdomnych, która utrudnia powrót do pełnego życia w społeczeństwie. Celem kampanii, prócz szerzenia świadomości nt. bezdomności, jest również zaproszenie odbiorców
do „zmazywania stygmatów” poprzez przesyłanie osobistych świadectw spotkania z osobą wykluczoną i związanej z tym przemiany – opowiada Justyna Nosek z Dzieła.

W ramach kampanii Niestygmatycy została uruchomiona specjalna strona internetowa niestygrmatycy.pl. Poza tym, w lutym 2018 r. zostanie wydana książeczka 12 dobrych spojrzeń zachęcająca do poznania historii 12 osób bezdomnych i wsparcia działalności Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio. Organizatorzy kampanii chcą dotrzeć także do najmłodszych odbiorców, czyli uczniów oraz wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem katechezy, lekcji wychowawczej lub spotkania formacyjnego nt. bezdomności na podstawie konspektu dostępnego od marca 2018 roku. Obchodzony co roku 14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych wpisze się również w kampanię Niestygmatycy. Tego dnia odbędzie się akcja społeczne pt. Nie planowałem bezdomności.

Podsumowanie kampanii nastąpi w listopadzie 2018 roku podczas konferencji poświęconej problemowi stygmatyzacji osób bezdomnych. Program całej kampanii jest dostępny
na www.niestygmatycy.pl

Dodatkowo Dzieło Pomocy będzie można spotkać podczas dorocznych wydarzeń poświęconych osobie św. Ojca Pio, które w tym roku nabiorą szczególnego jubileuszowego charakteru. Są to:
XVI Czuwanie z Ojcem Pio w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach
(16-17 czerwca 2018 r.) oraz Kongres Grup Modlitwy św. Ojca Pio na Jasnej Górze (20-22 września 2018 r.).

Więcej informacji – Justyna Nosek: e-mail: [email protected], tel. +48 728 983 158


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to kapucyńska organizacja powstała w 2004 r. w Krakowie. W dwóch prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mogą otrzymać wsparcie doraźne – umyć się, wyprać odzież, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc lekarską – jak i wsparcie specjalistyczne pracowników socjalnych, doradców zawodowych, psychoterapeutów. Dzieło prowadzi także mieszkania wspierane i chronione, które kilkudziesięciu osobom bezdomnym, w tym całym rodzinom, pomagają na nowo odkrywać dom. Obecnie Dzieło towarzyszy ponad 2000 osobom bez domu.

Za: Redakcja.