Home WiadomościZ kraju KSIĄŻKA: Paweł Wróbel SDS „Obligatoryjne wydalenie z instytutu zakonnego w Kościele łacińskim”.

KSIĄŻKA: Paweł Wróbel SDS „Obligatoryjne wydalenie z instytutu zakonnego w Kościele łacińskim”.

Redakcja

Nakładem Wydawnictwa KUL na początku listopada ukazała się publikacja autorstwa ks. Pawła Wróbla SDS pt. „Obligatoryjne wydalenie z instytutu zakonnego w Kościele łacińskim”.  Może się ona stać pomocą dla przełożonych zakonnych, oraz sekretariatów zakonnych jurysdykcji. Książka jest de facto publikacją rozprawy doktorskiej ks. Pawła Wróbla, obronionej na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w czerwcu tego roku. Recenzowana była przez o. prof. Marka Saja CSsR oraz ks. prof. Tomasza Rozkruta. Książka zawiera szczegółowe informacje dotyczące przestępstw skutkujących wydaleniem obligatoryjnym (przestępstwa przeciwko życiu, wolności i seksualności człowieka), a także krok po kroku opisaną procedurę, którą należy przeprowadzić w takich przypadkach. Myślę, że może ona w jakiś sposób pomóc w zrozumieniu i przeprowadzeniu tego zagadnienia i samego procesu. Oto szczegółowy spis treści tej publikacji:

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Obligatoryjność w prawie kościelnym

1. Kanoniczny wymiar obligatoryjności
1.1. Analiza językowa słowa debet
1.2. Osobowy wymiar terminu debet
1.2.1. Osoba fizyczna
1.2.2. Osoba prawna
1.3. Rzeczowy wymiar terminu debet
2. Kary obligatoryjne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
2.1. Sankcje obligatoryjne określone
2.1.1. Ekskomunika
2.1.2. Interdykt
2.1.3. Suspensa
2.2. Sankcje obligatoryjne nieokreślone
3. Obligatoryjność wydalenia z instytutu zakonnego
3.1. Przełożony zobligowany do wszczęcia procedury wydalenia
3.2. Obligatoryjny wymiar wydalenia
4. Troska o dobro osoby i Kościoła
4.1. Dobro osoby
4.1.1. Dobro pokrzywdzonego przestępstwem
4.1.2. Dobro sprawcy przestępstwa
4.2. Dobro Kościoła
5. Obligatoryjny wymiar ochrony życia i wolności człowieka
5.1. Ochrona życia
5.2. Ochrona wolności człowieka
6. Obligatoryjny wymiar ochrony zachowania doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie
7. Wnioski

Rozdział II
Przestępstwa skutkujące wydaleniem obligatoryjnym

1. Pojęcie przestępstwa
1.1. Definicja
1.2. Elementy przestępstwa
1.2.1. Element obiektywny
1.2.2. Element subiektywny
2. Okoliczności wpływające na poczytalność i odpowiedzialność karną
2.1. Habitualny brak używania rozumu
2.2. Okoliczności wyłączające poczytalność i odpowiedzialność karną
2.3. Okoliczności zmniejszające poczytalność i łagodzące odpowiedzialność karną
2.4. Okoliczności zwiększające poczytalność i odpowiedzialność karną
2.5. Współudział w przestępstwie
3. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka
3.1. Zabójstwo
3.2. Uszkodzenie ciała
3.3. Pozbawienie wolności
3.4. Aborcja
4. Przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
4.1. Konkubinat
4.2. Grzech zewnętrzny, permanentny, wywołujący zgorszenie
4.3. Przestępstwo seksualne z użyciem przymusu, gróźb albo dokonane publicznie
4.4. Przestępstwo seksualne z małoletnim
5. Wnioski

Rozdział III
Procedura i skutki wydalenia obligatoryjnego

1. Procedura wydalenia obligatoryjnego
1.1. Zebranie dowodów
1.1.1. Dokumenty
1.1.2. Świadkowie
1.1.3. Biegli
1.1.4. Inne dowody
1.2. Zakomunikowanie oskarżeń i prawo do obrony
1.3. Przekazanie sprawy do najwyższego przełożonego
1.4. Dekret wydalający
1.4.1. Zapoznanie się z dowodami, argumentami i obroną
1.4.2. Wydanie dekretu
1.4.3. Zatwierdzenie
1.4.4. Notyfikacja
1.4.5. Rekurs
2. Procedura wobec duchownego zakonnika w przypadku delicta reservata
3. Skutki wydalenia obligatoryjnego
3.1. Profesja
3.2. Święcenia
3.3. Pomoc ze strony instytutu
4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
I. Źródła
Dokumenty Soboru Watykańskiego II
Dokumenty papieży
Dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej
Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski
Dokumenty prawa polskiego
II. Literatura

Streszczenie

Summary

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda