Książka: Złote liście klonu, czyli 50 lat michalitów w Kanadzie

Jak wrastały michalickie idee w kanadyjską ziemię? Ilu księży podejmowało krzewienie markiewiczowskiego charyzmatu w kraju liścia klonowego? Dlaczego tutaj? Jakie są osiągnięcia i jakie dzieła prowadzą duchowi synowie bł. ks. Bronisława pięćdziesiąt lat od przybycia pierwszych michalitów do Kanady?

Złoty jubileusz motywuje, by nie tylko dziękować, ale szukać odpowiedzi na pytanie: co dalej? Spojrzenie wstecz pozwala określić tożsamość, a tym samym upewnić się, co do kierunku, w jakim trzeba zmierzać przez następne pół wieku (a da Bóg, że dłużej). Zgromadzenie Księży Michalitów ma to szczęście, że każdy uczestnik uroczystości jubileuszowych może wziąć do ręki książkę, która ukazuje panoramę losów i wielorakich przedsięwzięć michalickiej wspólnoty w Kanadzie.

Zawdzięczamy to żmudnym badaniom ks. prof. Jana Walkusza z Instytutu Historii Kościoła w KUL. W książce pt. „Zgromadzenie św. Michała Archnioła w Kanadzie 1962-2012” autor zebrał, usystematyzował i objaśnił istotne rysy naszej posługi w tym kraju. Książka ukazuje przyczyny podjęcia kapłańskiej pracy na terenie diecezji kanadyjskich i przypomina trudne początki, przedstawia zasłużonych księży michalitów oraz ogromne ich zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i różnorodnych społeczności, wśród których znaczną rolę odgrywa Polonia.

50 lat na 230 stronach książki. Potrzebna była duża wiedza i naukowa precyzja, by to wszystko usystematyzować, a zarazem zanalizować. Ale książka ma też zaletę barwnego i przystępnego języka, zawiera liczne fotografie z przeszłości i teraźniejszości, wiele ciekawych spostrzeżeń i refleksji. Dzięki właściwej konstrukcji i rzetelnym faktom, jakie zawiera, stanowi ważny materiał historyczny nie tylko dla kanadyjskiej wspólnoty księży michalitów i dla całego Zgromadzenia, ale też staje się absorbującą lekturą dla naszych przyjaciół, znajomych, a nawet dla czytelników nie związanych bezpośrednio z michalitami.

Okładka książki przedstawia dom księży michalitów w Merlose (k. London), w którym mieści się zarazem ośrodek rekolekcyjny dla różnych grup i indywidualnych osób. Na okładce znalazły się także zdjęcia trzech kapłanów: bł. ks. Bronisława Markiewicza – Założyciela Michalickich Zgromadzeń, ks. Bartłomieja Sławińskiego – prekursora michalitów w Kanadzie oraz ks. Andrzeja Kowalczyka – obecnego przełożonego delegatury kanadyjskiej Zgromadzenia. Te postacie stanowią symboliczną klamrę półwiecza Michalitów w Kanadzie. Książkę wydano w bieżącym roku w Poznaniu (wyd. Bernardinum Sp. z o.o).

Dochód ze sprzedaży książki wspiera michalickie dzieło w Kościele na Białorusi, co sprawia, że książka staje się wyrazem michalickiej jedności. Bez względu na to, w jakim kraju wypełniamy swoją misję, jesteśmy tą samą, braterską wspólnotą, którą Bóg powołał do istnienia za sprawą błogosławionego Założyciela, ks. Bronisława Markiewicza.

Warto przypomnieć, że jeszcze za życia Ojca Założyciela, nasi pierwsi współbracia wędrowali do Ameryki, by wspomagać dzieła i szerzyć charyzmat markiewiczowski. A w obecnym – jubileuszowym roku cieszymy się pierwszym michalickim klerykiem, który pochodzi z pośród kanadyjskiej polonii (Jakub Rudnicki złożył śluby zakonne 8 września br.). Ponadto rozpoczynamy na nowo pracę w USA, w Detroit, gdzie przed laty pracował ks. B. Sławiński. Oby obchodzone właśnie 100. lecie śmierci bł. ks. Markiewicza i 50. lecie naszej posługi w Kanadzie dało nam nowy impuls do dalszej gorliwej posługi „za oceanem” i oby Pan Bóg wspierał nas nowymi powołaniami także z tej ziemi. Prosimy o modlitwę w tej intencji i zachęcamy do nabywania książki pt. „Zgromadzenie Św. Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012”, której autorem jest ks. Jan Walkusz.

S. Dawida Ryll CSSMA

Za: www.michalici.pl