Licheń: 5. rocznica beatyfikacji założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

Członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w najbliższy weekend zjadą do licheńskiego Sanktuarium, by świętować 5. rocznicę beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Jubileuszowa Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę, 16 września o godz. 12.00 w licheńskiej bazylice.

Przed pięciu laty, 16 września 2007 r. o godz. 12.00 przed licheńską bazyliką rozpoczęły się główne uroczystości beatyfikacyjne. Przewodniczył im kard. Tarcisio Bertone, watykański sekretarz stanu.

Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na uroczystość, znalazł się m. in. prezydent Polski – śp. Lech Kaczyński, przedstawiciele rządu polskiego, ówczesny prymas Polski, kard. Józef Glemp, biskupi oraz najwyższe władze Zgromadzenia Księży Marianów z o. generałem Janem Mikołajem Rokoszem MIC na czele.

Proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII w, jednak rozbiory uniemożliwiły jego zakończenie. Wznowiony w 1952 r. zakończył się w 1992 r. wydaniem przez Jana Pawła II dekretu o heroiczności cnót o. Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 r. Benedykt XVI podpisał dokument dotyczący cudu za przyczyną o. Stanisława, którego stwierdzenie było elementem koniecznym do ogłoszenia go błogosławionym. Cud ten wydarzył się w Polsce, w okolicach Ełku.

W pierwszych tygodniach ciąży u pewnej kobiety pojawiło się zagrożenie utraty dziecka. Dzięki pomocy lekarzy niebezpieczeństwo zażegnano. Radość rodziców nie trwała jednak długo. Wkrótce znów pojawiło się zagrożenie poronieniem. U dziecka ustała akcja serca i jego rozmiar się zmniejszył. Po dwukrotnych badaniach lekarz stwierdził, że dziecko nie żyje. Trzy dni później pacjentka przyszła na zaplanowaną wizytę. Lekarz wykonał badanie USG, aby sprawdzić, czy dokonało się samoistne poronienie. Gdyby do niego nie doszło, miał operacyjnie wyjąć zmarłe przed narodzinami dziecko z łona kobiety. Ku zaskoczeniu swemu i matki stwierdził, że serce dziecka bije. Wydało mu się to niemożliwe, więc powtórzył badanie na innym aparacie. Jego wynik potwierdził, że dziecko żyje. W niecałe siedem miesięcy później rodzina cieszyła się narodzinami dziecka, które przyszło na świat zdrowe i rozwija się prawidłowo.

Łaska ta – jak się później okazało – została wyproszona za wstawiennictwem o. Stanisława Papczyńskiego. Kuzyn a zarazem ojciec chrzestny matki, dowiedziawszy się o ciężkim stanie rozwijającego się dziecka swojej córki chrzestnej, natychmiast rozpoczął nowennę za przyczyną Sługi Bożego Stanisława w intencji jego uratowania. Przytoczone fakty dokonały się dzięki tej dziewięciodniowej modlitwie. Do nowenny włączyli się z czasem inni członkowie rodziny. Tak pomyślne zakończenie tego dramatycznego zdarzenia bez jakichkolwiek wątpliwości związano ze wstawiennictwem o. Papczyńskiego.

O. Papczyński jest czwartym marianinem wyniesionym na ołtarze. Do tej pory beatyfikowani zostali: litewski arcybiskup Jerzy Matulewicz, który w 1909 r. odnowił Zgromadzenie , a także dwaj księża, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas II wojny światowej – Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra .

Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym powstałym na ziemiach polskich męskim, katolickim zgromadzeniem zakonnym. Zostało założone w 1673 r. Obecnie liczy około 500 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych. Marianów spotkać można w kilkunastu krajach świata, m. in na Ukrainie, Białorusi, Litwie ,Łotwie, Słowacji, w Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Rwandzie, Kazachstanie, Czechach, Kamerunie i na Filipinach, gdzie pełnią różne posługi: od pracy parafialnej i misyjnej po posługi w sanktuariach. Więcej Informacji: www.marianie.pl

W niedzielne południe (16 września ). zapraszamy na jubileuszową Mszę św. Głównym celebransem będzie ks. Paweł Naumowicz MIC, prowincjał Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów.

Warto również wspomnieć, że w czasie sezonu pielgrzymkowego, od maja do października, w czwartki o godz. 17.00 w kaplicy bł. Stanisława Papczyńskiego (bazylika dolna) odprawiane jest nabożeństwo za wstawiennictwem Błogosławionego. Do modlitwy szczególnie zapraszamy małżonków spodziewających się narodzin dziecka oraz tych, którzy zmagają się z dramatem niepłodności.

W obchodach jubileuszu wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Stowarzyszenie powstało przy Zgromadzeniu Księży Marianów ponad 75 lat temu w Stanach Zjednoczonych. W Polsce działa od 1994 r. Patronką Stowarzyszenia jest Matka Boża Niepokalanie Poczęta. Stowarzyszenie zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Swoją modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia członkowie ofiarowują Bogu za zmarłych cierpiących w czyśćcu oraz w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i misyjną marianów. Wszyscy włączeni do Stowarzyszenia mają udział w owocach codziennych Mszy św., modlitw i Bożych dzieł księży i braci Marianów. Więcej informacji: www.spm.pl.pl

Hasłem tegorocznego Zjazdu Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich są słowa kard. Franca Rodé, CM – ,,Otrzymaliście od Boga specjalne powołanie. Bądźcie mu wierni”.

Program XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (W PDF)

Za: www.lichen.pl