Licheń: Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich

W 80 procentach polskich parafii istnieją Parafialne Rady Duszpasterskie. To wyniki badań przeprowadzonych przez ks. dra Wojciecha Sadłonia z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz dra Mateusza Tutaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dane zostały przedstawione podczas I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich, który w dniach 14-15 września odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Pierwsze tego typu spotkanie, zorganizowane przez wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, zgromadziło w Licheniu ponad 1200 uczestników z całego kraju.

Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu wysłuchali wykładu Marcina Przeciszewskeigo, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej pt. „Rola świeckich w posłudze duszpasterskiej Kościoła”. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na to, że świeccy muszą zrozumieć, iż są powołani do troski nie tylko o materialny byt Kościoła, ale i do współodpowiedzialności za działalność apostolską. Jego zdaniem tylko współpraca wiernych i proboszcza może przynieść dobre owoce. Zaangażowanie i doświadczenie wiary ludzi świeckich może bardzo pomóc proboszczowi, gdyż tkwiąc bezpośrednio w świecie wierni ci lepiej znają jego troski, lęki i cierpienia. Do tego właśnie potrzebne są dobrze działające Parafialne Rady Duszpasterskie.

Następnie głos w dyskusji zabrali: ks. dr Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz dr Mateusz Tutak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy przedstawili wyniki badań związanych z istnieniem i funkcjonowaniem Parafialnych Rad Duszpasterskich w Polsce.

W sobotę wieczorem uczestnicy Kongresu uczestniczyli także w trzech spotkaniach tematycznych: „Jak dzielić się wiarą? (Martyria)” w kaplicy Całunu Turyńskiego, „Jak świętować wiarę? (Liturgia)” w kaplicy Trójcy Świętej i „Jak służyć? (Diakonia)” w sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma Arka. Dzień zakończył Apel Maryjny oraz procesja ze świecami o godz. 21.00 alejkami licheńskiego Sanktuarium.

W niedzielę uczestnicy Kongresu podsumowali prace w grupach tematycznych. Zwieńczeniem dwudniowych obrad była wspólna Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk. Homilię do zgromadzonych w licheńskiej bazylice kilku tysięcy wiernych wygłosił bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski, w której zwrócił uwagę na chrześcijański system wartości:

„Jesteśmy zjednoczeni z Chrustem wiarą, nadzieją, miłością i nawróceniem. Nie ma Kościoła bez nas, ale nie ma Kościoła tym bardziej bez Jezusa” – powiedział duchowny. Dodał także, że my wszyscy, jako chrześcijanie, „musimy tę Chrystusową wiarę, nadzieję i miłość nieść drugiemu człowiekowi w przekonujący sposób”.

Za: www.lichen.pl