Licheń: obchody Dnia Życia Konsekrowanego

Pod przewodnictwem bpa Wiesława Alojzego Meringa odbyły się w Licheniu diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego. We Mszy św. koncelebrowanej wraz z pasterzem diecezji włocławskiej modliło się 70 kapłanów zakonnych i diecezjalnych, którzy na obchody przybyli z najdalszych zakątków diecezji.

Decyzją biskupa włocławskiego tegoroczne obchody Dnia Życia Konsekrowanego zostały zorganizowane w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. We wspólnej modlitwie wzięli udział przedstawiciele większości domów zakonnych żeńskich i męskich znajdujących się na terenie diecezji włocławskiej.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Meringa. W słowie skierowanym do zgromadzonych, hierarcha odwołał się do listu otwierającego Rok Życia Konsekrowanego, prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abpa Joao Braz de Aviza. „Dar Pana, jakim jest radość, nie wiąże się tylko z samym okresem Bożego Narodzenia, ale ta radość ma wypełniać całe życie chrześcijanina. Bo radość jest źródłem pokoju, a ma swoje źródło z kolei w modlitwie i stałym dziękczynieniu Bogu – powiedział bp Mering.

W dalszej części zwrócił także uwagę na trzy zasadnicze problemy, z jakimi borykają się dziś osoby konsekrowane: nieumiejętność rozeznawania głębi powołania, brak wierności na drodze z Chrystusem oraz kłopoty w wymiarze ludzkim.

Jedną z osób uczestniczących we wspólnej modlitwie była s. Agata Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka, dla której życie konsekrowane jest kontynuacją życia chrześcijańskiego, jakie rozpoczęła na chrzcie świętym: „Powołanie jest dla mnie drogą, która rozpoczęła się na chrzcie świętym. Później, przez drogę formacji oazowej, pogłębiała się ta rzeczywistość chrztu świętego”. Jak dodała, w jej życiu zakonnym bywały chwile zwątpienia, jednak z Bożą pomocą udawało jej się przezwyciężyć ciężkie chwile i dalej iść drogą świętości Bożej.

Na zakończenie Eucharystii obecne w świątyni siostry zakonne złożyły na ręce pasterza diecezji kwiaty w podziękowaniu za wsparcie, modlitwę i duchową opiekę, a słowa wdzięczności w imieniu wszystkich osób konsekrowanych skierował do Biskupa Ordynariusza ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz licheńskiego Sanktuarium.

Robert Adamczyk

Za: www.marianie.pl