Licheń: spotkanie braci zakonnych marianów

marianie-plPod hasłem „Tożsamość i misja brata zakonnego” w Licheniu odbył się zjazd braci marianów. W spotkaniu, które odbywa się w dniach 7-10 listopada, bierze udział 20 braci z domów zakonnych z Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, 7 listopada, uczestnictwem we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Wtorek natomiast był dla zakonników dniem skupienia, wyciszenia, medytacji i indywidualnego spotkania z Chrystusem. W tym dniu z braćmi spotkał się ks. Tomasz Sekulski MIC, który w oparciu o dokument przygotowany przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wygłosił konferencję poświęconą roli, misji i zadaniom braci zakonnych.

„Dokument po pierwsze przypomina, że samo życie zakonne zrodziło się w środowisku ludzi, którzy nie byli księżmi. Oprócz zażyłości z Panem Bogiem cechowała ich szczególna relacja z innymi ludźmi. Po drugie, bracia zakonni mają odkrywać piękno swojego powołania, które jest często nierozumiane. Po trzecie dokument przypomina, iż wszyscy należący do wspólnoty zakonnej, w której żyją, mają być braćmi – będąc zarówno świadkami, jak i stróżami” – wyjaśnił kapłan.

W dniu dzisiejszym z zakonnikami spotkał się ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej.

Obecnie na świecie żyje ok. 50 tysięcy braci zakonnych spośród 1 miliona osób konsekrowanych. W Zgromadzeniu Księży Marianów braci zakonnych jest 40.

Za: www.marianie.pl