List Generała Redemptorystów: rocznica powstania Zgromadzenia

redemptor-pl284 lata temu św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Redemptorystów. Deo gratias! Z tej okazji kieruje do nas swój list nasz Przełożony Generalny o. Michael Brehl CSsR. Pisze do nas z Tajlandii, gdzie odbywa się XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia.

 

* * *

Pattaya, 8 listopada, 2016 r.

Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Misjonarze, Współpracownicy i Przyjaciele

Jutro świętujemy rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w 1732 r. w Scala. W tym roku świętowanie rocznicy odbywa się w czasie, gdy nasze Zgromadzenie zebrane jest, by przeżywać fazę kanoniczną XXV Kapituły Generalnej w Pattaya w Tajlandii. To szczególna okazja, aby jako cale Zgromadzenie radośnie świętować wielki dar naszego Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego.

“Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4,18-19). “Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».” (Łk 4,21).

Św. Alfons wierzył, że został powołany, aby “iść za przykładem Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim” (Konst. 1). Kapłani i bracia, siostry i świeccy współpracownicy – jesteśmy wszyscy powołani i posłani jako misjonarze. Napełnieni Duchem Świętym, wsparci orędownictwem Maryi, Nieustającej Wspomożycielki Ludu Bożego (Konst. 32), jako wierni uczniowie św. Alfonsa, idziemy za Odkupicielem z sercami pełnymi radości. To jest nasze święto! Cieszmy się więc i radujmy w nim!

Zapraszam Was wszystkich, aby 9 listopada odnowić wasze oddanie się dla misji. Zachęcam Was, abyście przeczytali i uczynili treścią modlitwy Konstytucję 20, jeśli to możliwe uczyńcie to we wspólnocie. Pozwólcie, aby te słowa przeniknęły do głębi Waszych serc.

Pragnę również przypomnieć wszystkim wspólnotom redemptorystów i wszystkim naszym przyjaciołom i współpracownikom, że druga niedziela listopada jest Światowym Dniem Modlitwy w intencji Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Tego roku dzień ten przypada 13 listopada. Proszę zatem, aby ten dzień wyakcentować w jakiś sposób we wspólnocie i prosić Boga, aby powoływał i posyłał więcej misjonarzy redemptorystów na swoje żniwo.

Niech Bóg błogosławi nas wszystkich, którzy idziemy za Jezusem Chrystusem Odkupicielem i celebrujemy nasze misyjne powołanie!

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu,

o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Za: www.redemptor.pl